Space News
0

นักฟิสิกส์ชื่อดังมิชิโอะ คะกุเชื่อมนุษยชาติจะค้นพบเอเลี่ยนต่างดาวในศตวรรษนี้

มิชิโอะ คะกุ (Michio Kaku) นักฟิสิกส์เชิงทฤษฎีลูกครึ่งญี่ปุ่น-อเมริกัน ศาสตราจารย์วิทยาลัย City College of New York เชื่อว่ามนุษยชาติจะค้นพบเอเลี่ยนต่างดาวได้ในศตวรรษนี้แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าการติดต่อที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปในรูปแบบมิตรหรือศัตรูคู่สงคราม มิชิโอะ คะกุตอบคำถามผ่านทางเว็บไซต์ Reddit เกี่ยวกับประเด็นนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา