Space News
0

กล้องโทรทรรศน์ James Webb Space Telescope เลื่อนกำหนดการส่งขึ้นสู่อวกาศเป็นปี 2020

นาซ่าเลื่อนกำหนดการส่งกล้องโทรทรรศน์ James Webb Space Telescope ขึ้นสู่อวกาศเป็นประมาณเดือนพฤษภาคมปี 2020 เนื่องจากความล่าช้าในการทดสอบการทำงานของกล้องโทรทรรรศน์และอาจส่งผลให้งบประมาณบานปลายจนทะลุ 8,000 ล้านเหรียญที่เคยได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลสหรัฐ จากงบประมาณที่เคยตั้งเอาไว้ 500 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อ 22 ปีก่อน กล้องโทรทรรศน์ James Webb Space Telescope…