จีนพัฒนาดวงอาทิตย์จำลองเอชแอล-2 เอ็ม โทคาแมค (HL-2M Tokamak) สร้างพลังงานไฟฟ้าจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน

จีนประสบความสำเร็จในการพัฒนาดวงอาทิตย์จำลองเพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้าจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์ให้พลังงานความร้อนมหาศาลเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าสะอาด เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันของจีนมีชื่อว่า เอชแอล-2 เอ็ม โทคาแมค (HL-2M Tokamak) ถูกสร้างขึ้นที่เมืองเฉงตู มณฑลเสฉวน หลักการทำงานของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันใช้ไฮโดรเจนและดิวทีเรียมเป็นพลังงานเชื้อเพลิง ควบคุมความพลาสมาที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 200 ล้านองศาเซลเซียสด้วยสนามแม่เหล็ก ความร้อนที่ได้จากเตาปฏิกรณ์นนิวเคลียร์ถูกนำไปใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า

คลิปวิดีโอเอชแอล-2 เอ็ม โทคาแมค (HL-2M Tokamzk)

นอกจากประเทศจีนยังมีชาติมหาอำนาจอื่น ๆ พยายามพัฒนาดวงอาทิตย์จำลองสร้างพลังงานไฟฟ้าจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน เช่น เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) ในประเทศฝรั่งเศส โครงการ ITER จะการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันเพื่อทดสอบและศึกษาการใช้งานนิวเคลียร์ฟิวชันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าโดยทีมวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก ITER เป็นเพียงก้าวแรกของการพัฒนาโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ฟิวชันเท่านั้น เนื่องจากทีมวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ยังต้องทดสอบและแก้ไขปัญหาการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีความเสถียรและความคุ้มค่า รวมไปถึงการทดสอบอื่น ๆ

อย่างไรก็ตามหากโครงการ ITER เป็นไปตามแผนการเดินปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันระยะแรกในปี 2025 และเดินเครื่องเต็มระบบในปี 2035 มันจะเป็นเพียงก้าวแรกสู่การพัฒนาโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ฟิวชันในประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ซึ่งต้องใช้เวลาวิจัยเพิ่มเติมอีกหลายปี ก่อนจะเริ่มก่อสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ฟิวชันที่มีเสถียรและความคุ้มค่า ความเห็นส่วนตัวอาจหลังจากปี 2050-2060 เป็นอย่างน้อย

ที่มาของข้อมูล

Xinhuathai.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation