บริษัท Hyper Poland ประเทศโปแลนด์พัฒนาต้นแบบ Hyperloop

บริษัท Hyper Poland บริษัทเอกชนในประเทศโปแลนด์พัฒนาต้นแบบ Hyperloop เตรียมต่อยอดสู่การพัฒนาระบบขนส่ง Hyperloop สำหรับใช้งานจริงในยุโรป ทีมวิศวกรของบริษัทเคยร่วมทีมพัฒนา Hyperloop มหาวิทยาลัย Warsaw University เพื่อเข้าร่วมแข่งขันพัฒนาต้นแบบ Hyperloop ที่จัดโดยบริษัท SpaceX กระทบไหล่อีลอน มัสก์ มาแล้วในช่วงปี 2016-2019

ในช่วงต้นปี 2020 บริษัทประสบความสำเร็จในการพัฒนาต้นแบบ Hyperloop และนำออกมาเปิดตัวกับสื่อมวลชน โดยก่อนหน้านี้บริษัทสามารถระดมทุนได้กว่า 4 ล้านยูโรหรือประมาณ 150 ล้านบาทไทย เพื่อพัฒนาต้นแบบ Hyperloop รวมไปถึงในปี 2017 บริษัทผ่านเข้ารอบสุดท้ายในการประกวด StartUp Europe Awards 2017

บริษัทแห่งนี้ก่อตั้งในปี 2015 โดยบริษัทตั้งเป้าหมายออกเป็น 3 ระยะภายใต้ชื่อโปรเจค Magrail แผนการระยะที่ 1 พัฒนาต้นแบบ Hyperloop ทำความเร็วให้ได้ 300-415 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในระยะเวลา 3 ปีนับจากนี้ เป้าหมายระยะที่ 2 พัฒนาต้นแบบ Hyperloop ทำความเร็วให้ได้มากกว่า 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และเป้าหมายระยะที่ 3 พัฒนาต้นแบบ Hyperloop ทำความเร็วให้ได้มากกว่า 1,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

นอกจากบริษัท Hyper Poland ยังมีบริษัทอื่น ๆ ทั่วโลกกำลังพัฒนาเทคโนโลยีนี้ เช่น บริษัท Hardt Hyperloop ประเทศเนเธอร์แลนด์ บริษัท Trans Pod ประเทศแคนาดา บริษัท Zeleros Hyperloop ประเทศสเปน รวมไปถึงบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา เช่น Virgin Hyperloop และ HTT Hyperloop ที่เริ่มสร้างต้นแบบและทดสอบต้นแบบ Hyperloop ไปแล้วระดับหนึ่ง

คลิปวิดีโอการทดสอบต้นแบบ Hyperloop ของบริษัท

ที่มาของข้อมูล

Hyper Poland nabs €500K to develop magnetic levitation railways in Europe

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation