จิสด้าร่วมกับแอร์บัสเดินหน้าภารกิจด้านอวกาศของประเทศไทยในอนาคต

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า (GISTDA) และแอร์บัส ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านอวกาศของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งในโอกาสนี้ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมดำเนินการนำดาวเทียมของไทยและบริการในอนาคตมาใช้

ภายหลังจากที่ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลกดวงแรก “ธีออส-1 (THEOS-1)” ซึ่งเป็นดาวเทียมที่แอร์บัสผลิตนั้นถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อปี 2551 ประสบผลสำเร็จและยังมีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน จึงตามมาด้วยโครงการดาวเทียม “ธีออส-2 (THEOS-2)” ในปี 2561 และปัจจุบัน GISTDA เดินหน้าศึกษาพัฒนาการของโครงการพัฒนาด้านอวกาศอยู่

Jisda joins Airbus

แอร์บัสจะร่วมศึกษาระบบดาวเทียมของ GISTDA สำหรับใช้พัฒนาระบบสำรวจทรัพยากรในอนาคตของไทย เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของประเทศให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ทั้งด้านความมั่นคงของรัฐและสังคม การจัดการเมืองและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ ด้านการจัดการน้ำ ด้านการจัดการภัยพิบัติ และด้านการจัดการเกษตร

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation