บิทคับอะคาเดมี่ จับมือ KPIS International School พัฒนาหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับ เทคโนโลยีบล็อกเชน

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา บิทคับอะคาเดมี่ และ KPIS International School ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและเอเชีย นำโดย คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด และ คุณ กิตติพงษ์ กีสหวังพร อธิการบดี “KPIS International School” และเป็นผู้ลงนาม

เนื่องด้วยในปัจจุบัน เทคโนโลยีได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและอาชีพต่าง ๆ ทั่วโลก ส่งผลให้คนรุ่นใหม่มีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับความรู้ในอนาคตอยู่เสมอ ดังนั้น บิทคับอะคาเดมี่ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาหลักสูตร อีกทั้งยังมีวิทยากรมืออาชีพที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้ และ KPIS International School ผู้มีประสบการณ์ในการออกแบบการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์ จึงร่วมมือกัน พัฒนาหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เข้าถึงเนื้อหาหลักสูตรที่สนุกสนาน และ สามารถเข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้บนเทคโนโลยีบล็อกเชน (KPIS Experience Center) ที่มีอุปกรณ์การเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่เทคโนโลยีการออกแบบไปจนถึงนวัตกรรมดิจิทัลซึ่งผู้เรียนจะได้สัมผัสประสบการณ์จริง และเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด กล่าวว่า “เห็นได้ว่าสังคมของเราได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการใช้ Web 3.0 ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาหลอมรวมกัน เช่น เทคโนโลยีบล็อกเชน IoT AI VR AR Metaverse เป็นต้น ซึ่งเป็นความจำเป็นของทุกคนและทุกภาคส่วน ที่จะต้องปรับตัวไปตามโลกที่เปลี่ยนไป โดยการร่วมมือกับ KPIS International School ครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับ และส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยบิทคับมีความต้องการให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกดิจิทัล ทั้งนี้ เราจะมุ่งเน้นและช่วยสนับสนุนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพมากที่สุด เพื่อให้ทุกคนสามารถต่อยอด และนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างโอกาส รายได้ และอาชีพได้ในอนาคต”

นายสุกฤษฏิ์ พุทธวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด ได้ถ่ายทอดมุมมองถึงการจับมือครั้งนี้ว่า “บิทคับอะคาเดมี่จะเป็นกำลังหลักในการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในด้านต่างๆ อาทิ เทคโนโลยีบล็อกเชน สินทรัพย์ดิจิทัล Metaverse AI AR VR เป็นต้น เพื่อช่วยให้ทุกคนได้เข้าใจถึงข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต และด้วยเป้าหมายที่จะช่วยพัฒนาทุกคนให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ เราจึงพร้อมจะจับมือกับทุกภาคส่วนในการเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรและจัดทำศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อร่วมมือกันสร้างอนาคตของคนในประเทศให้แข็งแรง และยั่งยืน”

นางสาว ดิว อินทกนก ผู้อำนวยการโรงเรียน KPIS International School เปิดเผยว่า “เราอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทกับเด็กรุ่นใหม่อย่างมาก ช่วงเวลานี้เราสามารถช่วยสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้เข้าถึงความรู้และเข้าใจความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อที่จะสามารถยกระดับศักยภาพของนักเรียนและผู้คนให้มีโอกาสใหม่ ๆ กับอาชีพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในฐานะโรงเรียนเราเชื่อว่าการศึกษาต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกที่กำลังก้าวหน้า ชุดทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคตกำลังเปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้อง เตรียมนักเรียนของเราให้พร้อมรับมือกับทุกสิ่ง”

โดยกิจกรรมแรกจากความร่วมมือครั้งนี้ คือ การจัดเวิร์กชอปโดยทีมงานจากบิทคับ อะคา เดมี่ ในหัวข้อ “Let’s Play with Blockchain” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2565 ที่ KPIS Experience Center สำหรับนักเรียนเกรด 9 – 12 ในเวิร์กชอปทั้ง 2 วันนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน ร่วมทดสอบความรู้ผ่านเกมบล็อกเชนที่สนุกสนาน อีกทั้งจะได้นำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมไปทดสอบโดยการสร้างแนวคิดทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน และนำเสนอแนวคิดต่อผู้เชี่ยวชาญจากบิทคับอะคาเดมี่ อีกด้วย

สามารถข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวิร์กชอป และกิจกรรมต่างๆ สามารติดตามรายละเอียดผ่านทาง https://www.bitkubacademy.com/en และ www.kpis.ac.th

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation