นาซ่าเปิดสถานีอวกาศ ISSให้รองรับนักท่องเที่ยวและใช้งานในเชิงพาณิชย์

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือนาซ่าประกาศแก้ไขกฏข้อบังคับให้สถานีอวกาศนานาชาติสามารถรองรับนักท่องเที่ยวอวกาศ โรงแรมอวกาศ รวมไปถึงภารกิจในเชิงพาณิชย์โดยบริษัทเอกชน

Read more

หุ่นยนต์ Astrobee ถูกส่งขึ้นปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศนานาชาติ ​ISS

หุ่นยนต์ Astrobee ถูกพัฒนาขึ้นโดยนาซ่าเพื่อทำภารกิจบนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ช่วยเหลือนักบินอวกาศในการปฏิบัติงาน หุ่นยนต์ Astrobee ลักษณะภายนอกเป็นกล่อง

Read more

ยาน Boeing CST-100 Starliner แคปซูลอวกาศขนส่งมนุษย์ขึ้นสู่สถานีอวกาศ

ยานอวกาศ Boeing CST-100 Starliner พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Boeing ถือเป็นหนึ่งในยานอวกาศที่นาซ่าร่วมมือกับบริษัทเอกชนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานในภารกิจขนส่งมนุษย์อวกาศขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ ISS หรือสถานีอวกาศของบริษัทเอกชนในอนาคต โดยยาน CST-100 Starliner สามารถเดินทางขึ้นสู่อวกาศได้เฉพาะในวงโคจรต่ำไม่สามารถเดินทางไปสำรวจอวกาศห้วงลึก เช่น การเดินทางไปดวงจันทร์หรือดาวอังคารได้ โครงการพัฒนายานอวกาศที่นาซ่าร่วมมือกับบริษัทเอกชน โครงการพัฒนายานอวกาศที่นาซ่าร่วมมือกับบริษัทเอกชน Commercial Crew Development

Read more

CIMON หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ตัวแรกที่ถูกใช้บนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS

CIMON หรือ Crew Interactive Mobile Companion หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ช่วยเหลือนักบินอวกาศตัวแรกของโลกเตรียมถูกส่งขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ ISS โดยยานขนส่ง SpaceX Dragon ในภารกิจ Space-X CRS-15 ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนและตุลาคม 2018 ในภารกิจและความรับผิดชอบขององค์การอวกาศยุโรป หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ CIMON หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์

Read more

ประมวลภาพ Dragon เทียบท่าของสถานีอวกาศ ISS ในภาระกิจ CRS-9

ประมวลภาพ Dragon เทียบท่าของสถานีอวกาศ ISS ในภาระกิจ CRS-9 Dragon บรรทุกสรรพภาระน้ำหนัก 5,000 ปอนด์เทียบท่าสถานีอวกาศ ISS ในสรรพภาระชุดนี้มีเครื่องมือ DNA sequencer รวมอยู่ด้วยซึ่งนาซ่ามีแผนทดลองเกี่ยวกับการจัดเรียง DNA ครั้งแรกบนอวกาศ (ยังไม่แน่ใจว่าครั้งแรกหรือเปล่า ?) การทดลองนี้มีความสำคัญมากในแง่ของศึกษาจุลชีพขนาดเล็กและการวินิจฉัยโรคต่าง

Read more