Browsing: Dragon 2

Space News nasa-opens-iss-to-tourists-and-commercial
0

นาซ่าเปิดสถานีอวกาศ ISSให้รองรับนักท่องเที่ยวและใช้งานในเชิงพาณิชย์

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือนาซ่าประกาศแก้ไขกฏข้อบังคับให้สถานีอวกาศนานาชาติสามารถรองรับนักท่องเที่ยวอวกาศ โรงแรมอวกาศ รวมไปถึงภารกิจในเชิงพาณิชย์โดยบริษัทเอกชน

Space News spacex dragon 2
0

SpaceX เตรียมส่งยาน Dragon 2 พร้อมนักท่องเที่ยว 2 คนไปโคจรรอบดวงจันทร์ในปี 2018

SpaceX บริษัทเทคโนโลยีอวกาศผู้ให้บริการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรของโลกโดยใช้จรวด Falcon 9 ซึ่งมีเทคโนโลยีทันสมัยมากรุ่นหนึ่งของโลกจรวดสามารถเดินทางกลับลงมาจอดที่ฐานบนโลกและบนเรือโดรนไร้คนขับกลางมหาสมุทรหลังจากส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรของโลกเรียบร้อยแล้ว

Space News spacex
0

NASA เลือกใช้บริการของบริษัท SpaceX ทำภาระกิจส่งนักบินอวกาศขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ ISS

องค์การบริหารการบินและอวกาศนาซ่าได้เลือกบริษัท SpaceX ทำภาระกิจส่งนักบินอวกาศขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ International Space Station (ISS) ในปี 2017 ข้อตกลงนี้ถูกเปิดเผยโดย Gwynne Shotwell