นาซ่าเปิดสถานีอวกาศ ISSให้รองรับนักท่องเที่ยวและใช้งานในเชิงพาณิชย์

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือนาซ่าประกาศแก้ไขกฏข้อบังคับให้สถานีอวกาศนานาชาติสามารถรองรับนักท่องเที่ยวอวกาศ โรงแรมอวกาศ รวมไปถึงภารกิจในเชิงพาณิชย์โดยบริษัทเอกชน

Read more

ยาน Dream Chaser ยานขนส่งอวกาศยุคใหม่

ยาน Dream Chaser ออกแบบและพัฒนาโดยบริษัท Sierra Nevada ประเทศสหรัฐอเมริกาตัวยานจัดอยู่ในกลุ่มของเครื่องบินอวกาศระดับวงโคจร (Orbital Space Plane) สามารถบรรทุกนักบินอวกาศหรือขนส่งสัมภาระขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ ISS และเดินทางกลับโลกในลักษณะที่คล้ายกระสวยอวกาศรุ่นก่อนแต่มีขนาดเล็กกว่าประมาณ 3 เท่า ยาน Dream Chaser มีความยาวประมาณ 9

Read more