หุ่นยนต์ Astrobee ถูกส่งขึ้นปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศนานาชาติ ​ISS

หุ่นยนต์ Astrobee ถูกพัฒนาขึ้นโดยนาซ่าเพื่อทำภารกิจบนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ช่วยเหลือนักบินอวกาศในการปฏิบัติงาน หุ่นยนต์ Astrobee ลักษณะภายนอกเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็กวิจัยพัฒนาโดย Ames Research Center ซึ่งเป็นหน่วยงานของนาซ่าที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ขั้นสูงและเทคโนโลยีที่ใช้กับยานอวกาศ เช่น ระบบป้องกันความร้อนขณะยานอวกาศกลับสู่โลก

หุ่นยนต์ Astrobee ถูกสร้างขึ้นมา 3 ตัวด้วยกันประกอบด้วย Queen มีสีเขียวเป็นสีประจำตัว Honey มีสีเหลืองเป็นสีประจำตัวและ Bumble มีสีน้ำเงินเป็นสีประจำตัว โดยหุ่นยนต์ Queen และ Honey จะถูกส่งขึ้นสถานีอวกาศนานาชาติ ISS โดยใช้ยาน Cygnus เมื่อต้นปี 2019 ที่ผ่านมาและประจำการอยู่บริเวณโมดูล Japanese Experiment Module สถานีอวกาศนานาชาติ ISS ส่วนหุ่นยนต์ Bumble จะถูกส่งขึ้นไปทีหลังในปีช่วงปลายปี 2019

หุ่นยนต์ Astrobee ติดตั้งกล้อง 6 ตัวรอบหุ่นยนต์ สามารถสั่งงานด้วยระบบหน้าจอสัมผัส ระบบขับเคลื่อนไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ใช้มอเตอร์ใบพัด 1 คู่ สร้างแรงดันอากาศออกไปยังท่อรอบตัวหุ่นยนต์ 12 จุดเพื่อการเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วมากขึ้น สามารถบันทึกเสียงและส่งเสียงโต้ตอบกับมนุษย์อวกาศได้ผ่านลำโพงขนาดเล็ก ตรวจสอบตำแหน่งและระบุระยะด้วยแสงเลเซอร์ หุ่นยนต์ติดตั้งแขนจับพิเศษ 1 ข้างเพื่อใช้จับอุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ ขณะปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS

นาซ่าให้ความสำคัญกับหุ่นยนต์นอกจากใช้ปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS หุ่นยนต์จะถูกใช้ในภารกิจดวงจันทร์และดาวอังคารในอนาคตอีกด้วย นอกจากหุ่นยนต์ Astrobee นาซ่ายังเคยส่งหุ่นยนต์ขึ้นไปปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS เช่น หุ่นยนต์ Robonaut 2 ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ ถูกส่งขึ้นไปปฏิบัติภารกิจในปี 2011

นอกจากนี้ยังมีหุ่นยนต์ที่พัฒนาโดยประเทศอื่น ๆ เคยถูกส่งขึ้นปฏิบัติการกิจบนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS เช่น หุ่นยนต์ชื่อว่า Dextre พัฒนาโดยประเทศแคนาดา CIMON หรือ Crew Interactive Mobile Companion หุ่นยนต์ที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาโดยบริษัท Airbus องค์การอวกาศเยอรมัน DLR บริษัท IBM และมหาวิทยาลัยลุดวิจ-มักซีมีเลียน ประเทศเยอรมัน

ภาพอธิบายส่วนประกอบของหุ่นยนต์ Astrobee

คลิปอธิบายการทำงานของหุ่นยนต์ Astrobee

คลิปการพัฒนาหุ่นยนต์ Astrobee บนโลก

ที่มาของข้อมูล

NASA Launching Astrobee Robots to Space Station
NASA has developed three new robotic teammates to work alongside astronauts on the International Space Station as they help to advance research.

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation