Browsing: Orion

Space News nasa-opens-iss-to-tourists-and-commercial
0

นาซ่าเปิดสถานีอวกาศ ISSให้รองรับนักท่องเที่ยวและใช้งานในเชิงพาณิชย์

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือนาซ่าประกาศแก้ไขกฏข้อบังคับให้สถานีอวกาศนานาชาติสามารถรองรับนักท่องเที่ยวอวกาศ โรงแรมอวกาศ รวมไปถึงภารกิจในเชิงพาณิชย์โดยบริษัทเอกชน

Space News
0

สถานีอวกาศโคจรรอบดวงจันทร์ (Lunar Gateway)

สถานีอวกาศโคจรรอบดวงจันทร์ (Lunar Gateway) ก้าวสำคัญของการสำรวจอวกาศหลังจากมนุษย์กลุ่มสุดท้ายเดินทางไปดวงจันทร์เมื่อเกือบ 50 ปี การกลับไปดวงจันทร์ครั้งนี้นอกจากส่งมนุษย์ลงไปสำรวจผิวดวงจันทร์นาซ่ายังวางแผนการสร้างสถานีอวกาศโคจรรอบดวงจันทร์เพื่อใช้เป็นฐานและจุดแวะของนักบินอวกาศที่จะเดินทางไปดาวดวงจันทร์และดาวอังคารในอนาคต

Space News
0

นาซ่าทดสอบยานอวกาศ Orion ยานบังคับการที่จะส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์และดาวอังคาร

Orion ยานอวกาศที่จะมีบทบาทสำคัญในการส่งมนุษย์ไปสำรวจอุกกาบาต ดวงจันทร์ และดาวอังคาร ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท