นาซาประกาศผลการคัดเลือกแนวคิดระบบขับเคลื่อนด้วยความร้อนนิวเคลียร์

ยานอวกาศที่สามารถเดินทางในอวกาศได้ระยะเวลานานยังคงเป็นความท้าทายด้านเทคโนโลยีล่าสุดนาซาร่วมกับกระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกาจัดประกวดแนวคิดเครื่องปฏิกรณ์ขับเคลื่อนด้วยระบบขับเคลื่อนด้วยความร้อนนิวเคลียร์สำหรับยานอวกาศเดินทางระยะไกล เชื้อเพลิงยูเรเนียม

บริษัทที่ได้รับเลือกจะได้รับเงินทุนประมาณ 5 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้พัฒนาเครื่องต้นแบบภายในระยะเวลาประมาณ 12 เดือน โดยมีบริษัทที่ผ่านการคัดเลือก 3 บริษัท ได้แก่

BWX Technologies, Inc. บริษัทแห่งนี้ร่วมมือกับบริษัท Lockheed Martin

General Atomics Electromagnetic Systems of San Diego บริษัทแห่งนี้ร่วมมือกับบริษัท X-energy LLC และ Aerojet Rocketdyn

Ultra Safe Nuclear Technologies บริษัทจะร่วมมือกับบริษัทหลายแห่งเช่น Ultra Safe Nuclear Corporation, Blue Origin, General Electric Hitachi Nuclear Energy, General Electric Research, Framatome และ Materio

ปัจจุบันนอกจากนาซากำลังพัฒนาระบบขับเคลื่อนด้วยความร้อนนิวเคลียร์สำหรับยานอวกาศยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบพลังงานฟิชชันสำหรับใช้งานบนพื้นผิวดวงจันทร์และดาวอังคารเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าร่วมกับพลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งในบ้านครั้งพื้นฐานผิวของดวงจันทร์และดาวอังคารอาจไม่ได้รับแสงอาทิตย์ที่เพียงพอ

ที่มาของข้อมูล

NASA Announces Nuclear Thermal Propulsion Reactor Concept Awards

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation