Browsing: spacex dragon

Space News
0

ประมวลภาพ Dragon เทียบท่าของสถานีอวกาศ ISS ในภาระกิจ CRS-9

ประมวลภาพ Dragon เทียบท่าของสถานีอวกาศ ISS ในภาระกิจ CRS-9 Dragon บรรทุกสรรพภาระน้ำหนัก 5,000 ปอนด์เทียบท่าสถานีอวกาศ ISS ในสรรพภาระชุดนี้มีเครื่องมือ DNA sequencer รวมอยู่ด้วยซึ่งนาซ่ามีแผนทดลองเกี่ยวกับการจัดเรียง…