ยาน Boeing CST-100 Starliner แคปซูลอวกาศขนส่งมนุษย์ขึ้นสู่สถานีอวกาศ

ยานอวกาศ Boeing CST-100 Starliner พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Boeing ถือเป็นหนึ่งในยานอวกาศที่นาซ่าร่วมมือกับบริษัทเอกชนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานในภารกิจขนส่งมนุษย์อวกาศขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ ISS หรือสถานีอวกาศของบริษัทเอกชนในอนาคต โดยยาน CST-100 Starliner สามารถเดินทางขึ้นสู่อวกาศได้เฉพาะในวงโคจรต่ำไม่สามารถเดินทางไปสำรวจอวกาศห้วงลึก เช่น การเดินทางไปดวงจันทร์หรือดาวอังคารได้

โครงการพัฒนายานอวกาศที่นาซ่าร่วมมือกับบริษัทเอกชน

โครงการพัฒนายานอวกาศที่นาซ่าร่วมมือกับบริษัทเอกชน Commercial Crew Development (CCDev) นี้เกิดขึ้นเนื่องจากนาซ่ายกเลิกการใช้กระสวยอวกาศและต้องการเปิดโอกาสให้บริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนายานอวกาศมากขึ้นโดยนาซ่าจะเป็นผู้ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนาเพื่อพัฒนายานอวกาศที่สามารถใช้ส่งมนุษย์ขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ ISS และสถานีอวกาศโคจรรอบดวงจันทร์ (Lunar Gateway) รวมไปถึงการส่งมนุษย์กลับไปสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคารในอนาคต บริษัทเอกชนอื่น ๆ ที่เข้าร่วมกับนาซ่า เช่น SpaceX , Sierra Nevada Corporation , Blue Origin

อ่านเพิ่มเติม : สถานีอวกาศโคจรรอบดวงจันทร์ (Lunar Gateway)

ยานอวกาศ Boeing CST-100 Starliner พัฒนาโดยบริษัท Boeing ถูกออกแบบให้สามารถขนส่งนักบินอวกาศเดินทางระหว่างโลกกับสถานีอวกาศนานาชาติ ISS หรือสถานีอวกาศเอกชนรายอื่น ๆ ในอนาคต ยานอวกาศถูกออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกับยาน Apollo แต่มีขนาดที่เล็กกว่าตัวยานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.56 เมตร ความสูง 5.03 เมตร รองรับนักบินอวกาศได้สูงสุด 7 คน

การพัฒนาและทดสอบยาน CST-100 Starliner

ยาน CST-100 Starliner คำว่า CTS เป็นชื่อย่อของคำว่า Crew Space Transportation ส่วนตัวเลข 100 หมายถึงความสูง 100 กิโลเมตรเป็นตำแหน่งของเส้น Karman Line เส้นแบ่งระหว่างโลกกับอวกาศ ยานอวกาศลำนี้ถูกเปิดเผยแผนการสร้างในปี 2010 เริ่มนำต้นแบบยานเข้าไปทดสอบในอุโมงค์ลมในปี 2011 ทดสอบร่มชูชีพโดยการปล่อยจากเครื่องบินที่ระดับความสูง 3.4 กิโลเมตรในปี 2012 รวมไปถึงการทดสอบสภาพแรงดันต่าง ๆ ตามมาตรฐานความปลอดภัยของนาซ่าในปีต่อมา

ยาน CST-100 Starliner มีกำหนดการทดสอบปล่อยขึ้นสู่อวกาศแบบไร้นักบินอวกาศโดยใช้จรวด Atlas V ในเดือนเมษายน 2019 และมีกำหนดการทดสอบส่งขึ้นสู่อวกาศแบบมีนักบินอวกาศในเดือนสิงหาคม 2019 ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากที่บริษัท SpaceX มีกำหนดการส่งนักบินอวกาศขึ้นสู่สถานีอวกาศโดยยาน Crew Dragon ในเดือนกรกฏาคม 2019

อ่านเพิ่มเติม : ยาน Crew Dragon ภารกิจนำมนุษย์ขึ้นสู่อวกาศของบริษัท SpaceX

คลิปวิดีโอแนะนำยาน CST-100 Starliner จากบริษัท Boeing

คลิปแนะนำชุดอวกาศ Boeing Suite Up สำหรับนักบินอวกาศ

ที่มาของข้อมูล

Boeing CST-100 Starliner

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation