Browsing: Artificial Intelligence

AI CIMON Artificial intelligence ISS Mission
0

CIMON หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ตัวแรกที่ถูกใช้บนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS

CIMON หรือ Crew Interactive Mobile Companion หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ช่วยเหลือนักบินอวกาศตัวแรกของโลกเตรียมถูกส่งขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ ISS โดยยานขนส่ง SpaceX Dragon ในภารกิจ Space-X CRS-15 ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนและตุลาคม…

AI
0

เตือนภัยหุ่นยนต์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI

หุ่นยนต์ถูกพัฒนาขึ้นให้มีลักษณะแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ปฏิบัติตามคำสั่งที่มนุษย์ป้อนข้อมูล แต่ในอนาคตหุ่นยนต์จะถูกนำไปรวมกับสิ่งที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI กระบวนการสร้างความฉลาดโดยใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งถือเป็นความหวังใหม่ของการสร้างเทคโนโลยีในอนาคต