ประมวลภาพ Dragon เทียบท่าของสถานีอวกาศ ISS ในภาระกิจ CRS-9

ประมวลภาพ Dragon เทียบท่าของสถานีอวกาศ ISS ในภาระกิจ CRS-9 Dragon บรรทุกสรรพภาระน้ำหนัก 5,000 ปอนด์เทียบท่าสถานีอวกาศ ISS ในสรรพภาระชุดนี้มีเครื่องมือ DNA sequencer รวมอยู่ด้วยซึ่งนาซ่ามีแผนทดลองเกี่ยวกับการจัดเรียง DNA ครั้งแรกบนอวกาศ (ยังไม่แน่ใจว่าครั้งแรกหรือเปล่า ?) การทดลองนี้มีความสำคัญมากในแง่ของศึกษาจุลชีพขนาดเล็กและการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ รวมไปถึงใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสำรวจชีวิตบนดาวดวงอืน โดยนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่า DNA อาจเป็นหน่วยพันธุกรรมของชีวิตต่าง ๆ ในเอกภพ

spacex-dragon-iss

Dragon ถูกจับเอาไว้โดยแขนกล Canadarm2

dragon-ok

นักบิน Jeff Williams และ Kate Rubins ขณะควบคุมยาน

oax202qorLwuMQ2K8M2-o

นักบินอวกาศ Kate และ Takuya เป็น 2 คนแรกที่เข้าไปในยาน Dragon

Hot-Sale-Blake

oax2343xhyJS0kDh6ng-o

ที่มาของข้อมูล
www.nasa.gov

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *