Browsing: jaxa

Space News
0

สถานีอวกาศโคจรรอบดวงจันทร์ (Lunar Gateway)

สถานีอวกาศโคจรรอบดวงจันทร์ (Lunar Gateway) ก้าวสำคัญของการสำรวจอวกาศหลังจากมนุษย์กลุ่มสุดท้ายเดินทางไปดวงจันทร์เมื่อเกือบ 50 ปี การกลับไปดวงจันทร์ครั้งนี้นอกจากส่งมนุษย์ลงไปสำรวจผิวดวงจันทร์นาซ่ายังวางแผนการสร้างสถานีอวกาศโคจรรอบดวงจันทร์เพื่อใช้เป็นฐานและจุดแวะของนักบินอวกาศที่จะเดินทางไปดาวดวงจันทร์และดาวอังคารในอนาคต

Space News Hayabusa2
0

ยานฮายาบูซะ 2 (Hayabusa2) ของญี่ปุ่นลงจอดบนดาวเคราะห์น้อยริวงู (Ryugu)

สำนักงานสำรวจอวกาศแห่งญี่ปุ่นหรือ JAXA ประสบความสำเร็จในภารกิจส่งยานฮายาบูซะ 2 (Hayabusa2) ไปสำรวจดาวเคราะห์น้อยริวงู (Ryugu) โดยยานได้ทำการยิงกระสุนใส่ดาวเคราะห์น้อยริวงูก่อนนำยานลงจอดบนดาวเคราะห์น้อยเมื่อเวลาประมาณ 07.29 น. ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยหลังจากนี้ยานฮายาบูซะ 2…

Space News Hayabusa2
0

ยาน Hayabusa2 ส่งหุ่นยนต์ลงจอดบนดาวเคราะห์น้อย 162173 Ryugu

ภาพพื้นผิวดาวเคราะห์น้อย 162173 Ryugu ถ่ายโดยหุ่นยนต์ MINERVA-II1a และ MINERVA-II1b ที่ปล่อยจากยาน Hayabusa2 ของญี่ปุ่นโดยหุ่นยนต์ทั้งสองตัวนี้ลงจอดบนดาวเคราะห์น้อย 162173 Ryugu เมื่อวันที่ 21 กันยายน…