Browsing: The Boring Company

Tech News
0

ปืนพ่นไฟของบริษัท Boring Company ทำยอดสั่งจอง 62 ล้านบาทภายใน 24 ชั่วโมง

บริษัท Boring Company ที่มีอีลอน มัสก์นักธุรกิจแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นเจ้าของเปิดตัวปืนพ่นไฟดีไซน์ล้ำอนาคตสั่งจองล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ในราคากระบอกล่ะประมาณ 16,000 บาทปรากฏว่าได้รับผลตอบรับที่ดีเกินคาดทำยอดสั่งจอง 62 ล้านบาทภายใน 24 ชั่วโมงแรก ความจริงแล้วบริษัท Boring…