บริษัท The Boring Company เตรียมสร้างระบบขนส่งความเร็วสูงใต้ดิน “Loop” เมืองชิคาโก

บริษัท The Boring Company เตรียมสร้างระบบขนส่งความเร็วสูง “Loop” ใต้ดินเชื่อต่อใจกลางเมืองชิคาโกกับท่าอากาศยานนานาชาติโอแฮร์ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตรสามารถลดระยะเวลาเดินทางปกติจาก 45 นาทีเหลือเพียงแค่ 12 นาที โดยใช้แคปซูลโดยเดินทางด้วยความเร็วสูงผ่านเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดิน

บริษัท The Boring Company อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของระบบขนส่งความเร็วสูงใต้ดิน “Loop” ว่าแคปซูลโดยสารจะเข้าและออกจากสถานีต่าง ๆ ประมาณ 30 วินาทีต่อ 1 แคปซูลซึ่งทำให้ผู้โดยสารแทบจะไม่ต้องเสียเวลารอ โดยระบบขนส่งจะเปิดบริการต่อเนื่อง 20 ชั่วโมงต่อวัน

อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการต่อสร้างระบบขนส่งความเร็วสูงนี้มีเพียงแค่รายละเอียดของค่าโดยสารที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้โดยสารที่เดินทางโดยการนำรถยนต์ส่วนตัวจอดบนแคปซูลจะเสียค่าตั๋วประมาณ 20-25 เหรียญสหรัฐซึ่งเป็นราคาที่ถูกมากเมื่อเทียบกับค่าโดยสารบริการ Uber ส่วนผู้โดยสารที่ใช้บริการตู้โดยสารปกติเสียค่าตั๋วประมาณ 5 เหรียญสหรัฐ

ก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายนบริษัท The Boring Company เปิดเผยแผนการสร้างระบบขนส่งใต้ดินเมืองลอสแอนเจลิส เชื่อต่อย่านใจกลางเมืองลอสแอนเจลิสถึงสนามบินนานาชาติ LAX ใช้เวลาเดินทาง 8 นาทีเดินทางด้วยความเร็วประมาณ 241 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

คลิปแนะนำระบบขนส่งความเร็วสูงใต้ดิน “Loop”

ที่มาของข้อมูล
gizmodo.com , electrek.co

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *