Google Drive แจกพื้นที่ฟรี 2 ​GB เมื่อผู้ใช้งานตรวจสอบความปลอดภัย ( Security Checkup )

Google Drive บริการพื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ของ ​Google แจกพื้นที่ฟรีเพิ่มอีก 2GB จากเดิมที่ให้พื้นที่ฟรีสำหรับผู้ใช้งาน 15GB เพียงแค่ผู้ใช้งานเข้าไปตรวจสอบความปลอดภัยของบัญชีหรือ ( Security Checkup ) สามารถคลิกได้จากลิงค์นี้ โดยจะต้องตรวจสอบ 3 อย่างคือ Check your recovery

Read more

Google Drive เปิดตัวความสามารถในการค้นหาไฟล์แบบใหม่

Google Drive บริการเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Cloud Storage เพิ่มความสามารถในการค้นหาไฟล์แบบใหม่แบ่งแยกไฟล์ตามประเภทช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาไฟล์ได้สะดวกมากขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถค้นหาแบบละเอียดโดยใช้วันเวลาในการสร้างไฟล์

Read more

เรียกใช้งานไฟล์บน Google Drive ได้รวดเร็วขึ้นผ่าน View details

การใช้งาน Google Drive บริการ Cloud เก็บข้อมูลออนไลน์ซึ่งสามารถเก็บเอกสารและไฟล์ในรุปแบบต่าง ๆ เมื่อผู้ใช้ Google Drive

Read more

5 ข้อดีของ Google Drive ที่คุณอาจยังไม่รู้

Google Drive คือ การเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Cloud Storage หรือบริการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลไว้บนเซิร์ฟเวอร์แล้วผู้ใช้งานสามารถเปิดใช้งานไฟล์ข้อมูล

Read more