Browsing: Google Drive

Apps & Software
0

Google Drive แจกพื้นที่ฟรี 2 ​GB เมื่อผู้ใช้งานตรวจสอบความปลอดภัย ( Security Checkup )

Google Drive บริการพื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ของ ​Google แจกพื้นที่ฟรีเพิ่มอีก 2GB จากเดิมที่ให้พื้นที่ฟรีสำหรับผู้ใช้งาน 15GB เพียงแค่ผู้ใช้งานเข้าไปตรวจสอบความปลอดภัยของบัญชีหรือ ( Security Checkup ) สามารถคลิกได้จากลิงค์นี้ โดยจะต้องตรวจสอบ…

Apps & Software
0

Google Drive เปิดตัวความสามารถในการค้นหาไฟล์แบบใหม่

Google Drive บริการเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Cloud Storage เพิ่มความสามารถในการค้นหาไฟล์แบบใหม่แบ่งแยกไฟล์ตามประเภทช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาไฟล์ได้สะดวกมากขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถค้นหาแบบละเอียดโดยใช้วันเวลาในการสร้างไฟล์

Google
0

Google Drive ลดราคาครั้งมโหฬาร

Google Drive บริการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลออนไลน์ ( file storage and synchronization service) จาก Google ได้ประกาศลดราคาครั้งมโหฬาร โดยพื้นที่ 100GB จากเดิมมีราคา…