เรียกใช้งานไฟล์บน Google Drive ได้รวดเร็วขึ้นผ่าน View details

การใช้งาน Google Drive บริการ Cloud เก็บข้อมูลออนไลน์ซึ่งสามารถเก็บเอกสารและไฟล์ในรุปแบบต่าง ๆ เมื่อผู้ใช้ Google Drive มีจำนวนไฟล์และโฟลเดอร์จำนวนมาก View details สามารถช่วยให้การเรียกใช้ไฟล์ทำได้รวดเร็วมากขึ้นโดยจะแสดงกิจกรรมบนไฟล์ล่าสุดเอาไว้ การเรียกใช้งานทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่คลิกที่ไอคอนมุมด้านขวา

1. คลิกที่ไอคอนด้านขวา

g2

2. Google Drive จะแสดง View Details

g1

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *