Stratolaunch เปิดตัวจรวดและเครื่องบินอวกาศที่พร้อมเดินทางไปอวกาศด้วยเครื่องบินลำใหญ่ที่สุดในโลก

บริษัท Stratolaunch เปิดตัวเครื่องบินอวกาศและจรวด 4 แบบที่มีขีดความสามารถพร้อมจะถูกส่งขึ้นสู่อวกาศโดยเครื่องบินขนส่งขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่บริษัท Stratolaunch กำลังพัฒนาซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทดสอบบิน บริษัทตั้งเป้าหมายว่าจะให้บริการขนส่งอวกาศเที่ยวแรกในปี 2020

จรวด Pegasus จรวดที่ประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรมาแล้ว 35 ครั้ง สามารถบรรทุกดาวเทียมน้ำหนักสูงสุด 370 กิโลกรัม จรวดรุ่นนี้มีกำหนดการทดสอบโดยใช้เครื่องบินอวกาศ Stratolaunch ในปี 2020

จรวด Medium Launch Vehicle (MLV) จรวดขนาดกลางมีขีดความสามารถบรรทุกดาวเทียมน้ำหนักสูงสุด 3.4 ตัน มีกำหนดการส่งขึ้นสู่อวกาศโดยใช้เครื่องบินอวกาศ Stratolaunch ในปี 2022

จรวด Medium Launch Vehicle – Heavy จรวดขนาดใหญ่แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ท่อนด้วยกันสามารถบรรทุกดาวเทียมหรือยานอวกาศขนาดใหญ่น้ำหนักสูงสุด 6 ตันขึ้นสู่วงโคจรของโลก จรวดรุ่นนี้ยังไม่มีกำหนดการทดสอบโดยใช้เครื่องบินอวกาศ Stratolaunch

Space Plane เครื่องบินอวกาศที่สามารถใช้บรรทุกสิ่งของหรืออาจรวมนักบินอวกาศในบางครั้งขึ้นสู่วงโคจรของโลก เครื่องบินอวกาศยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยพัฒนาและยังไม่มีกำหนดการทดสอบโดยใช้เครื่องบินอวกาศ Stratolaunch ตัวอย่างเครื่องบินอวกาศของบริษัทอื่นที่กำลังพัฒนาเช่น เครื่องบินอวกาศ Dream Chaser ออกแบบและพัฒนาโดยบริษัท Sierra Nevada

บริษัท Stratolaunch เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งอวกาศแนวคิดของบริษัทแตกต่างจากบริษัทอื่น เช่น SpaceX ที่ใช้วิธีการพัฒนาจรวดขนส่งเชื้อเพลิงเหลวปล่อยจากฐานบนพื้นโลก แนวคิดของ Stratolaunch ใช้เครื่องบินขนส่งขนาดใหญ่ที่สุดในโลกบรรทุกเครื่องบินอวกาศหรือจรวดไปถึงระดับความสูง 9 กิโลเมตร ก่อนจะทำการปล่อยตัวให้ทะยานขึ้นสู่ระดับความสูง 160-180 กิโลเมตรในวงโคจรของโลก

บริษัท Stratolaunch ก่อตั้งโดยพอล อัลเลน (Paul Allen) ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Microsoft เครื่องบินขนาดใหญ่ที่สุดในโลกลำนี้มีโรงงานประกอบเครื่องบินอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ตัวเครื่องบินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันมองดูคล้ายการนำเครื่องบินขนาดใหญ่ 2 ลำมาเชื่อมต่อกันโดยเว้นพื้นที่ตรงกลางไว้สำหรับบรรทุกจรวด เครื่องบินมีวงปีกกว้างมากถึง 117 เมตร ความยาวของเครื่องบิน 73 เมตร น้ำหนักของเครื่องบินทั้งหมด 589,670 กิโลกรัมใช้เครื่องยนต์ทรงพลังทั้งหมด 6 เครื่องและต้องใช้รันเวย์ยาวถึง 3.7 กิโลเมตรในการขึ้นลงแต่ละเที่ยวบิน

ที่มาของข้อมูล
Stratolaunch Announces New Launch Vehicles

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation