อีลอน มัสก์แนะดาวอังคารควรปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยโดยตรง (Direct democracy)

0

อีลอน มัสก์ผู้บริหารบริษัทขนส่งอวกาศ SpaceX เคยแสดงความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองบนดาวอังคารในงาน Code Conference 2016 ว่าควรเป็นประชาธิปไตยโดยตรง (Direct Democracy) มีการโหวตจากประชาชนโดยตรงไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบตัวแทน ประชาชนมีสิทธิออกเสียงเท่ากันเพื่อตัดสินนโยบายของรัฐวิธีการนี้อาจลดการทุจริตคอรัปชั่นได้

การมีอาณานิคมใหม่บนดาวอังคารเป็นการเปิดโอกาสให้กับทุก ๆ คนและยังเป็นโอกาสที่สำคัญในการสร้างกฏหมายใหม่ที่มีความยืดหยุ่นสามารถแก้ไขได้ด้วยการโหวตโดยประชาชน ตัวอย่างเช่น การผ่านกฏหมายจะต้องได้รับเสียงโหวตจากประชาชน 60% เมื่อกฏหมายประกาศใช้แล้วไปแล้วกฏหมายนั้นจะมีอายุบังคับใช้และเมื่อกฏหมายหมดอายุลงประชาชนมีสิทธิโหวตกฏหมายนั้นขึ้นมาใช้อีกครั้งหากว่าข้อกฏหมายนั้นมันดีพอที่จะนำกลับมาใช้ใหม่

อีลอน มัสก์อธิบายเพิ่มเติมว่าในระหว่างที่ประกาศใช้กฏหมายประชาชนสามารถโหวตลบข้อกฏหมายนั้นออกได้จากมีเสียงเกิน 40% ของผู้ลงคะแนนโหวต วิธีการนี้ทำให้กฏหมายมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่กฏหมายที่ถูกประกาศใช้แล้วล้าหลังไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง

อีลอน มัสก์ตอบคำถามในงาน Code Conference 2016

ต่อมาในปี 2018 คอลัมนิสต์จาก Skeptic Magazine ได้ถามความเห็นอีลอน มัสก์เกี่ยวกับประเด็นการปกครอง กฏหมาย สิทธิมนุษยชนบนดาวอังคารอีกครั้งผ่านทาง Twitter อีลอน มัสก์ตอบคำถามเน้นย้ำอีกครั้งถึงแนวคิดประชาธิไตยโดยตรงจากประชาชนและสามารถโหวตแก้ไขกฏหมายโดยใช้เสียงโหวตไม่น้อยกว่า 40% ประชาชนทุกคนมีอิสระภาพ

อีลอน มัสก์ตอบคำถามผ่านทาง Twitter โปรไฟล์ส่วนตัว

บทวิเคราะห์จาก Nextwider

ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงความคิดเห็นบางช่วงของอีลอน มักส์เท่านั้นไม่ใช่นโยบายหลักหรือเป้าหมายหลักในการเดินทางไปดาวอังคารของบริษัท SpaceX มนุษย์กลุ่มแรก ๆ ที่เดินทางไปถึงดาวอังคารอาจเป็นทีมสำรวจ นักวิทยาศาสตร์ นายทหารจากกองทัพ หรือหุ่นยนต์ซึ่งเป้าหมายหลักคือการสำรวจยังไม่มีรูปแบบสังคมใหม่ที่เกิดขึ้นบนดาวอังคาร

อีกทั้งในสนธิสัญญว่าด้วยหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมของรัฐในการสำรวจและใช้ประโยชน์จากอวกาศ รวมทั้งดวงจันทร์และเทห์ฟากฟ้าอื่นในปี 1967 ระบุเอาไว้ชัดเจนว่าทุกประเทศไม่สามารถอ้างสิทธิ์เหนือดาวดวงอื่นอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นการประกาศใช้กฏหมายบนดาวอังคารเป็นเรื่องที่ทุกคนแสดงความเห็นกันได้แต่คงไม่มีการประกาศใช้ในช่วงแรก ๆ ของการสำรวจดาวอังคาร

ที่มาของข้อมูล
Elon Musk thinks the best government for Mars is a direct democracy
Government in Mars will be based on direct democracy, says SpaceX founder Elon Musk
This Is How Elon Musk Wants Government to Work on Mars

Share.

About Author

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave A Reply