อีลอน มัสก์แนะดาวอังคารควรปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยโดยตรง (Direct democracy)

อีลอน มัสก์ผู้บริหารบริษัทขนส่งอวกาศ SpaceX เคยแสดงความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองบนดาวอังคารในงาน Code Conference 2016 ว่าควรเป็นประชาธิปไตยโดยตรง (Direct Democracy) มีการโหวตจากประชาชนโดยตรงไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบตัวแทน ประชาชนมีสิทธิออกเสียงเท่ากันเพื่อตัดสินนโยบายของรัฐวิธีการนี้อาจลดการทุจริตคอรัปชั่นได้

การมีอาณานิคมใหม่บนดาวอังคารเป็นการเปิดโอกาสให้กับทุก ๆ คนและยังเป็นโอกาสที่สำคัญในการสร้างกฏหมายใหม่ที่มีความยืดหยุ่นสามารถแก้ไขได้ด้วยการโหวตโดยประชาชน ตัวอย่างเช่น การผ่านกฏหมายจะต้องได้รับเสียงโหวตจากประชาชน 60% เมื่อกฏหมายประกาศใช้แล้วไปแล้วกฏหมายนั้นจะมีอายุบังคับใช้และเมื่อกฏหมายหมดอายุลงประชาชนมีสิทธิโหวตกฏหมายนั้นขึ้นมาใช้อีกครั้งหากว่าข้อกฏหมายนั้นมันดีพอที่จะนำกลับมาใช้ใหม่

อีลอน มัสก์อธิบายเพิ่มเติมว่าในระหว่างที่ประกาศใช้กฏหมายประชาชนสามารถโหวตลบข้อกฏหมายนั้นออกได้จากมีเสียงเกิน 40% ของผู้ลงคะแนนโหวต วิธีการนี้ทำให้กฏหมายมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่กฏหมายที่ถูกประกาศใช้แล้วล้าหลังไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง

อีลอน มัสก์ตอบคำถามในงาน Code Conference 2016

ต่อมาในปี 2018 คอลัมนิสต์จาก Skeptic Magazine ได้ถามความเห็นอีลอน มัสก์เกี่ยวกับประเด็นการปกครอง กฏหมาย สิทธิมนุษยชนบนดาวอังคารอีกครั้งผ่านทาง Twitter อีลอน มัสก์ตอบคำถามเน้นย้ำอีกครั้งถึงแนวคิดประชาธิไตยโดยตรงจากประชาชนและสามารถโหวตแก้ไขกฏหมายโดยใช้เสียงโหวตไม่น้อยกว่า 40% ประชาชนทุกคนมีอิสระภาพ

อีลอน มัสก์ตอบคำถามผ่านทาง Twitter โปรไฟล์ส่วนตัว

บทวิเคราะห์จาก Nextwider

ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงความคิดเห็นบางช่วงของอีลอน มักส์เท่านั้นไม่ใช่นโยบายหลักหรือเป้าหมายหลักในการเดินทางไปดาวอังคารของบริษัท SpaceX มนุษย์กลุ่มแรก ๆ ที่เดินทางไปถึงดาวอังคารอาจเป็นทีมสำรวจ นักวิทยาศาสตร์ นายทหารจากกองทัพ หรือหุ่นยนต์ซึ่งเป้าหมายหลักคือการสำรวจยังไม่มีรูปแบบสังคมใหม่ที่เกิดขึ้นบนดาวอังคาร

อีกทั้งในสนธิสัญญว่าด้วยหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมของรัฐในการสำรวจและใช้ประโยชน์จากอวกาศ รวมทั้งดวงจันทร์และเทห์ฟากฟ้าอื่นในปี 1967 ระบุเอาไว้ชัดเจนว่าทุกประเทศไม่สามารถอ้างสิทธิ์เหนือดาวดวงอื่นอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นการประกาศใช้กฏหมายบนดาวอังคารเป็นเรื่องที่ทุกคนแสดงความเห็นกันได้แต่คงไม่มีการประกาศใช้ในช่วงแรก ๆ ของการสำรวจดาวอังคาร

ที่มาของข้อมูล
Elon Musk thinks the best government for Mars is a direct democracy
Government in Mars will be based on direct democracy, says SpaceX founder Elon Musk
This Is How Elon Musk Wants Government to Work on Mars

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *