สิงคโปร์มีผู้ใช้งาน LinkedIn ถึง 1 ล้านคนหรือคิดเป็น 20% ของประชากรทั้งประเทศ

LinkedIn ผู้ใช้บริการ Social Network ที่น่าจับตามองได้เปิดเผยว่าในขณะนี้มีผู้ใช้งานในประเทศสิงคโปร์แล้ว 1 ล้านคนหรือคิดเป็น 20% ของประชากรของประเทศ ซึ่งสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

ปัจจุบัน LinkedIn มีผู้ใช้บริการทั่วโลก 200 ล้านคนและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง LinkedIn รายงานว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่ในประเทศสิงคโปร์จะเป็นกลุ่มของพนักงานบริษัทผู้ที่ได้รับการศึกษามาเป็นอย่างดี และในกลุ่มของนักเรียนภายในประเทศ

Hari Krishnan ผู้จัดการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่นของ LinkedIn กล่าวว่า “สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางทางด้านการเงิน การสื่อสารและการสร้างนวัตกรรมของเอเชียและเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาบริการและความสำเร็จของ LinkedIn” นอกจากนี้ยังมีบริษัทชื่อดังของโลกได้เข้ามาตั้งสำนักงานในประเทศสิงคโปร์เช่น Twitter , Google ,Microsoft และ Facebook

LinkedIn ได้เผยถึงจำนวนผู้ใช้งานในประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มอาเซียนเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มาเลเซียมีผู้ใช้บริการแล้ว 1 ล้านคน อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ประเทศล่ะประมาณ 1.5 ล้านคน ประเทศอินเดีย 19 ล้านคน ออสเตรเลีย 4 ล้านคน และประเทศจีน 3 ล้านคน ในข่าวนี้ไม่ได้บอกถึงจำนวนผู้ใช้งาน LinkedIn ในประเทศไทย

ที่มาของข้อมูล
Thenextweb.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *