อินิแอก (ENIAC) คอมพิวเตอร์ยุคที่ 1 หลอดสูญญากาศ

วันที่ 10 เมษายนเมื่อปี 1943 ถือเป็นวันเริ่มต้นของโครงการคอมพิวเตอร์อินิแอก ( ENIAC ย่อมาจาก Electronic Numerical Integrator and Computer ) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างลับ ๆ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยหน่วยงานวิจัยทางทหารของกองทัพบกสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียและวิทยาลัยวิศวกรรมไฟฟ้ามัวร์ โดยมี John Mauchly และ J. Presper Eckert เป็นผู้เริ่มต้นการออกแบบและพัฒนามีชื่อเรียกโครงการว่า “Project PX”

โครงการคอมพิวเตอร์อินิแอกสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ABC (Atanasoff-BerryComputer) ซึ่งพัฒนาโดย Dr. John Vincent Atanasoff และ Clifford Berry อินิแอกเปิดเผยต่อสาธารณะครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 1946 คาดว่ามีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประมาณ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 6,000,000 ดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบัน

อินิแอกจัดเป็นคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 1 ใช้หลอดสูญญากาศมีคอมพิวเตอร์ในยุคเดียวกันเช่น มาร์ค วัน (MARK I) ยูนิแวค (UNIVAC) อินิแอกจัดเป็นคอมพิวเตอร์แยกส่วนมีส่วนประกอบดังนี้ หลอดสุญญากาศ 17,468 หลอด ไดโอดคริสตัล 7,200 ตัว รีเลย์ 1,500 ตัว ตัวต้านทาน 70,000 ตัว ตัวเก็บประจุ 10,000 ตัว โดยมีน้ำหนัก 27 ตัน ขนาด สูง 2.4 เมตร (8 ฟุต) กว้าง 0.9 เมตร (3 ฟุต) และยาว 30 เมตร (100 ฟุต) โดยใช้เนื้อที่ทั้งหมด 167 เมตร² (1,800 ฟุต²) และใช้ไฟฟ้า 150 กิโลวัตต์

นับเป็นเวลาเกือบ 100 ปีจากการพัฒนาคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกจนปัจจุบันคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานกันอยู่จัดเป็นคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 5 ซึ่งได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างมากมาย การพัฒนาของคอมพิวเตอร์ส่วนหนึ่งมาจากแรงกดดันของสงครามที่ทำให้คอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว นอกจากคอมพิวเตอร์อินิแอก (ENIAC) แล้วระบบการสื่อสารที่เรียกว่าอินเตอร์เน็ตก็เกิดจากแรงกดดันของสงครามอีกด้วย

ที่มาของข้อมูล
EN.wikipedia.org/wiki/ENIAC

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation