นิทรรศการ‘ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรม

นิทรรศการ‘ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรม’ จะจัดขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เป็นนิทรรศการสัญจรครั้งแรกในเมืองไทยที่จะมีการแสดงผลงานโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลายมากที่สุดของบริษัทที่ได้รับการกล่าวขวัญยกย่องอย่างสูงหลังการจัดแสดงที่ประเทศจีนและมาเลเซียมาแล้ว

นิทรรศการครั้งนี้จะนำเสนอเนื้อหาการออกแบบก่อสร้างภายใต้หัวข้อโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสูงระฟ้า ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน จากผลงานที่นำมาแสดงจะเห็นได้ว่าบริษัทได้ทำการออกแบบสถาปัตยกรรมมากมายหลายโครงการ ในการแสดงนิทรรศการจะมีรายละเอียดโครงการใหม่ๆ ในเอเชีย และเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้เรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมที่สำคัญๆ อาทิ สะพานมีโย (Millau Viaduct) ในฝรั่งเศส หนึ่งในสะพานรถวิ่งที่สูงที่สุดในโลก และอาคารสูงระฟ้าระบบนิเวศรูปทรงแตงกวา 30 St Mary Axe หรือที่เรียกกันว่า‘เกอร์คิน (Gherkin)’และอาคารสนามบินนานาชาติปักกิ่ง หนึ่งในอาคารใหญ่ที่สุดในโลก

ผู้ชมจะได้เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ เช่น การออกแบบเชิงบูรณาการอันเป็นกระบวนการออกแบบร่วมกันโดยทีมงานสถาปนิก วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญในบริษัทที่ทำงานเคียงข้างกันอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ต้นจนจบ และหลักการออกแบบตามแนวทางความยั่งยืนอันเป็นรากฐานที่สำคัญของทุกโครงการ และการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ ในกระบวนการออกแบบ ถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์จะเปลี่ยนโฉมการทำงานของนักออกแบบในปัจจุบัน แต่การเขียนแบบและการสร้างแบบจำลองยังคงมีบทบาทที่สำคัญอยู่ นิทรรศการ ‘ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรม’ จะนำเสนอกระบวนการออกแบบที่สำนักงานของบริษัท เพื่อให้ผู้ชมได้เรียนรู้และเข้าใจขั้นตอนการทำงานผ่านทางภาพสเก็ตช์ แบบจำลอง ภาพยนตร์ ภาพเคลื่อนไหว และชิ้นงานแสดงพิเศษ เริ่มตั้งแต่การนัดพบพูดคุยกับลูกค้าไปจนถึงการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ และการวิจัยเพื่อประเมินอาคารภายหลังการเข้าครอบครองพื้นที่

เดวิด เนลสัน พาร์ทเนอร์อาวุโสและหัวหน้าฝ่ายออกแบบของบริษัทฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์ได้กล่าวชี้แจงว่า “เรายึดถือแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญในการออกแบบ และเชื่อว่าสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดเกิดจากการสร้างความสมดุลระหว่างของเก่ากับของใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงเมืองเก่า หรือการสร้างสรรค์ชุมชนใหม่ที่ยั่งยืน” เขากล่าวต่อไปว่า “โครงการต่างๆ ที่นำมาแสดงจะช่วยให้มองเห็นภาพการทำงานของเราที่ขยายครอบคลุมไปทั่วโลกในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา และถึงแม้ว่าการออกแบบสถาปัตยกรรมจะเปลี่ยนแปลงไป แต่เรายังคงยึดมั่นคุณค่าดั้งเดิมอันเป็นรากฐานในการออกแบบของเราอยู่เสมอในทุกๆ โครงการ ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก คุณภาพเป็นแรงจูงใจที่สำคัญยิ่งสำหรับเรา” เดวิดกล่าวปิดท้ายว่า ”นิทรรศการครั้งนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของทีมงานฝ่ายต่างๆ ในบริษัท – และทำให้รู้ว่าในเรื่องของนวัตกรรมและการออกแบบ แนวคิดแบบบูรณาการได้สร้างความแตกต่างให้กับฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์อย่างไร”

นิทรรศการ‘ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์

IMG_5633

IMG_5634

IMG_5636

IMG_5639

IMG_5654

IMG_5647

ที่มาของข้อมูล
Artofarchitecture.org

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation