หุ่นยนต์คิวริออซิตี้สามารถถ่ายภาพจุดแสงสว่างบนพื้นผิวดาวอังคาร

หุ่นยนต์คิวริออซิตี้ที่ถูกส่งไปสำรวจดาวอังคารสามารถถ่ายภาพจุดแสงสว่างบนพื้นผิวดาวอังคาร โดยมีความเป็นได้ว่าแสงสว่างดังกล่าวอาจเกิดจากแสงอาทิตย์สะท้อนกับก้อนหินดาวอังคารหรืออาจเกิดจากแสงสะท้อนจากกล้องบนหุ่นยนต์คิวริออซิตีก็อาจเป็นได้ โดยหุ่นยนต์คิวรีออซิตี้ ได้ลงจอดบนดาวอังคารเมื่อปี 2012 และได้ปฏิบัติภาระกิจสำรวจและถ่ายภาพสำคัญ ๆ บนผิวดาวอังคารมาแล้วหลายครั้ง ตัวหุ่นยนต์มีน้ำหนักเกือบ 1 ตันขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และนิวเคลียร์

ดาวอังคารมีลักษณะพื้นผิวคล้ายทะเลทรายที่มีหนาวเย็น ชั้นบรรยากาศที่เบาบางกว่าโลกมีรายงานการตรวจพบก๊าซมีเทนบนดาวอังคารจึงเป็นไปได้ว่าดาวอังคารอาจเคยมีกิจกรรมทางชีววิทยาเมื่อหลายพันล้านปีก่อน ในปี 2003 มีการค้นพบว่าพื้นผิวดาวอังคารบางส่วนได้ปล่อยก๊าซมีเทนออกมาและสลายไปอย่างรวดเร็ว จึงเป็นไปได้ว่าแสงสว่างดังกล่าวอาจเกิดจากการลุกไหม้ของก๊าซมีเธนก็อาจเป็นได้

จุดแสงสว่างบนพื้นผิวดาวอังคาร

pia18077-cr

ที่มาของข้อมูล
Nasa.gov, Darasart.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *