Google Search แสดง Tweet บนผลการค้นผ่านสมาร์ทโฟน

Google Search เริ่มแสดงข้อความ Tweet บนผลการค้นผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนเครื่องสมาร์ทโฟน ซึ่งในช่วงแรกของการเปิดตัวจะแสดงผลการค้นให้กับผู้ใช้งานในประเทศอเมริกา และจะเปิดให้กับผู้ใช้งานในประเทศอื่น ๆ ในอีกไม่นานนี้

ความร่วมมือของ Google และ Twitter ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ผลการค้นของ Google มีการเชื่อมต่อกับสังคมออนไลน์ซึ่งมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่น Twitter รูปแบบของ Tweet ที่แสดงบนผลการค้นของ Google Search ด้วยกัน 14 รูปแบบ มีทั้งแบบที่แสดงข้อความ Tweet รูปภาพและวิดีโอ

ที่มาของข้อมูล
thenextweb.com, blognone.com, marketingland.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *