อินิแอก (ENIAC) คอมพิวเตอร์ยุคที่ 1 หลอดสูญญากาศ

วันที่ 10 เมษายนเมื่อปี 1943 ถือเป็นวันเริ่มต้นของโครงการคอมพิวเตอร์อินิแอก ( ENIAC ย่อมาจาก Electronic Numerical Integrator and Computer ) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างลับ ๆ

Read more