Yahoo Mail เปลี่ยนดีไซน์ใหม่ แจกฟรีพื้นที่ใช้งาน 1 เทระไบต์

Yahoo Mail เปลี่ยนดีไซน์ใหม่พร้อมกันทั้งบนเว็บไซต์ ระบบปฏิบัติการ iOS ระบบปฏิบัติการ Android ระบบปฏิบัติการ Windows Phone เป็นดีไซน์ใหม่ที่เรียบง่าย พร้อมแจกฟรีพื้นที่ใช้งาน 1 เทระไบต์ ฟังก์ชันการทำงานที่เพิ่มเข้ามาใหม่คือ การใช้งานอีเมล์ร่วมกับรูปภาพที่ถูกเก็บไว้บนเว็บไซต์ Flickr ซึ่งถือเป็นการรวมบริการระบบอีเมล์ของ Yahoo และบริการจัดเก็บรุปภาพของ Flickr เข้าด้วยกัน

นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถเปลี่ยนภาพพื้นหลังของหน้าจอ Yahoo Mail ได้อีกด้วย การเปลี่ยนดีไซน์ครั้งนี้เป็นการฉลองครบรอบ 16 ปีของการเปิดบริการ Yahoo Mail นับว่าเป็นบริษัทที่ให้บริการอีเมล์ที่ยาวนานบริษัทหนึ่งเลยทีเดียว การเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ครั้งนี้จะเริ่มเปลี่ยนบนเว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษในประเทศ อเมริกา แคนาดา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินเดีย ไอแลนด์ นิวซีแลนด์ แอฟริกาใต้ และอีกหลายประเทศ ส่วนเวอร์ชั่นภาษาอื่น ๆ นั้นจะทยอยเปลี่ยนในเร็ว ๆ นี้

คลิปแนะนำ Yahoo Mail ดีไซน์ใหม่

Yahoo Mail ดีไซน์ใหม่บนเว็บไซต์

yahoo-new

 
ดีไซน์ใหม่ของ Yahoo Mail อาจเป็นความพยายามที่จะเปลี่ยนดีไซน์ส่วนติดต่อผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Yahoo ให้เป็นไปแนวทางรูปแบบเดียวกัน ยิ่งถ้ามองย้อนไปดูดีไซน์ของ Yahoo Weather จะเห็นถึงข้อสังเกตุนี้ ส่วนด้านบนของเว็บไซต์ Yahoo ยังคงรักษาเมนูบาร์สีม่วงด้านบนเอาไว้ในขณะที่คู่แข่งอย่าง Google ได้เริ่มนำเมนูรูปแบบเดียวกันออกจากหน้าเว็บไซต์และให้ผู้ใช้คลิกที่ไอคอนแทน ส่วนแบนเนอร์ทางด้านขวาของเว็บนั้นค่อนข้างมีขนาดใหญ่หากผู้ใช้งานต้องการอ่านรายละเอียดของอีเมล์อาจดูไม่ค่อยสบายตาสำหรับผู้ใช้งานมากนัก ผมไม่ค่อยตื่นเต้นกับดีไซน์ใหม่ของ Yahoo Mail เท่ากับเรื่องปริมาณพื้นที่ฟรี 1 เทระไบต์ที่ผู้ใช้งานทุกคนจะได้รับ มันเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่มากจริง ๆ (1 เทระไบต์ = 1000 กิ๊กกะไบต์) ในขณะที่คู่แข่งอย่าง Google มีพื้นที่ฟรีให้ผู้ใช้งานแค่ 15 กิ๊กกะไบต์

ที่มาของข้อมูล Yahoo.tumblr.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *