เตือนภัยหุ่นยนต์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI

หุ่นยนต์ถูกพัฒนาขึ้นให้มีลักษณะแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ปฏิบัติตามคำสั่งที่มนุษย์ป้อนข้อมูล แต่ในอนาคตหุ่นยนต์จะถูกนำไปรวมกับสิ่งที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI กระบวนการสร้างความฉลาดโดยใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งถือเป็นความหวังใหม่ของการสร้างเทคโนโลยีในอนาคต ก่อนหน้านี้มนุษย์ต้องใช้กระบวนการเรียนรู้ถ่ายทอดข้อมูลเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเป็นเวลานานหลายปีซึ่งถ้าใช้ AI จะช่วยย่นระยะเวลาเหล่านั้นให้รวดเร็วขึ้น โดยการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ทรงพลัง ตัวอย่างเช่น การแก้สมการฟิสิกส์ที่มีความซับซ้อนเกินกว่ามนุษย์จะใช้สมองคำนวนได้ สมการฟิสิกส์เหล่านั้นสามารถนำไปสู่การสร้างเทคโนโลยีใหม่ได้ ด้วยความสามารถที่เหลือเชื่อนี่เอง AI จึงมาพร้อมกับความกังวลว่าแท้จริงแล้ว AI จะเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือจุดเริ่มต้นของการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ (Mass Extinction) ของมนุษยชาติ

การนำ AI มาใช้งานนั้นเริ่มต้นจากสร้างแนวคิดพื้นฐานบนแผ่นกระดาษไปสู่การสร้างระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการคำนวนสูงผสมกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ จนนำไปสู่การสร้างสิ่งมีชีวิตปัญญาประดิษฐ์สามารถคิดวิเคราะห์ใช้เหตุผลและมีความรู้สึกเหมือนกับมนุษย์ เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับคนงานบ้าน โรงเรียน บริษัท อุตสหกรรมหนัก หรือด้านกำลังรบทางทหาร โดยทั่วไปแล้วพฤติกรรมของมนุษย์จะใส่ความเป็นมนุษย์ลงไปในสิ่งที่สร้างยกตัวอย่าง เช่น มนุษย์พยายามสร้างให้หุ่นยนต์เล่นกีฬา ร้องเพลงโต้ตอบ สนทนากับมนุษย์ ในช่วงแรกของการพัฒนาหุ่นยนต์ที่ใช้ AI อาจต้องใช้มนุษย์ป้อนข้อมูลและกำหนดขอบเขตในการทำงานเช่น หุ่นยนต์ TARS ในภาพยนตร์ Interstellar ซึ่งพระเอก Cooper จะเป็นคนตั้งค่าและใส่ข้อมูลเข้าไปในตอนแรก

หุ่นยนต์ TARS ฉากหนึ่งในภาพยนตร์ Interstellar
หุ่นยนต์ TARS ฉากหนึ่งในภาพยนตร์ Interstellar

สถานะของหุ่นยนต์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในสังคมอาจถูกจำกัดให้อยู่เพียงแค่ผู้รับใช้ในบ้าน แรงงาน หรือทหารในกองทัพ เมื่อถูกกีดกันทางสังคมเป็นเวลานาน ๆ หุ่นยนต์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์จะโหยหาสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนมีมันคือ เสรีภาพ มนุษย์ทุกคนไม่ชอบโดนกดขี่ บังคับ กีดกันทางสังคม หุ่นยนต์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ก็อาจมีความรู้สึกต่อเสรีภาพเช่นเดียวกับมนุษย์ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้หากมีผู้พัฒนาบางคนใส่ข้อมูลด้านเสรีภาพให้กับหุ่นยนต์ หรือเกิดขึ้นจากหุ่นยนต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI วิเคราะห์จากข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมในปริมาณที่มากพอ

การแบ่งแยกมันจะนำไปสู่การกดขี่และสร้างปัญหา เมื่อการพัฒนาหุ่นยนต์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ก้าวถึงขั้นสูง มนุษย์อาจต้องยอมรับความเท่าเทียมกันระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์เพราะหุ่นยนต์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์มีความรู้สึก การวิเคราะห์เหตุผลหรือมีทุกอย่างที่มนุษย์ใช้นิยามเรียกตัวเอง มนุษย์เป็นผู้สร้างปัญญาประดิษฐ์และสร้างหุ่นยนต์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้ปกครอง เจ้านาย หรือมีสิทธิเหนือกว่าหุ่นยนต์ หลายคนอาจแย้งกว่าในเมื่อมนุษย์เป็นผู้สร้างก็น่าจะสามารถควบคุมได้ซึ่งฟังดูมีเหตุผล แต่ก็ไม่มีโปรแกรมเมอร์คนไหนเขียนโปรแกรมโดยไม่มีสิ่งที่เรียกว่า Bugs ด้วยเช่นกัน

หุ่นยนต์ถูกกดขี่ใช้งานเยี่ยงทาสในภาพยนตร์ The Animatrix
หุ่นยนต์ถูกกดขี่ใช้งานเยี่ยงทาสในภาพยนตร์ The Animatrix
มนุษย์แสดงความรังเกียจต่อหุ่นยนต์ในภาพยนตร์ The Animatrix
มนุษย์แสดงความรังเกียจต่อหุ่นยนต์ในภาพยนตร์ The Animatrix

สตีเฟน ฮอว์คิง (Stephen Hawking) นักฟิสิกส์ทฤษฎีจักรวาลวิทยา ศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้ออกมาเรียกร้องให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกหามาตรการควบคุมหรือจัดการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ นอกจากนี้ยังมีอีลอน มัสค์ (Elon Musk) ผู้ก่อตั้งบริษัท PayPal , Tesla Motors , SolarCity , SpaceX ก็ได้ออกมาเตือนเกี่ยวกับภัยของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หากมันถูกนำมาใช้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ อาวุธ ทำลายล้างในสงคราม

ในภาพอีลอน มัสค์ (Elon Musk) กำลังเดินคุยกับประธานาธิบดี โอบามาที่บริเวณฐานปล่อยจรวดของ SpaceX
ในภาพอีลอน มัสค์ (Elon Musk) กำลังเดินคุยกับประธานาธิบดี โอบามาที่บริเวณฐานปล่อยจรวดของ SpaceX

การโจมตีและทำลายล้างโดยสิ่งมีชีวิตปัญญาประดิษฐ์มันดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์เพราะมันอาจไม่ได้เกิดขึ้นในอีก 10 – 20 ปีข้างหน้า มนุษย์ใช้เวลาวิวัฒนาการหลายล้านปีโดยเริ่มจากสิ่งมีชีวิตคล้ายลิงไร้หางที่เรียกว่า Drvopthecus ไปสู่ Oreopithecus ไปสู่ Neandertal และอีกหลายแสนปีจนเป็น ​HomoSapiens ซึ่งเป็นมนุษย์แบบที่เราเห็นปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบเวลาที่ใช้วิวัฒนาการของมนุษย์กับคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ถือว่าช้ากว่ามาก หุ่นยนต์ใช้เวลา 50-60 ปีถูกพัฒนาให้สามารถเดินเท้าได้เหมือนมนุษย์ ในขณะที่คอมพิวเตอร์ใช้เวลาไม่นานก็สามารถสร้างหน่วยความจำและพลังในการประมวลผลเกินกว่ามันสมองของมนุษย์ที่เก่งที่สุดหลายล้าน ล้าน ล้านเท่า

หุ่นยนต์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ใช้เวลาพัฒนาและวิวัฒนาการไม่นานเหมือนมนุษย์มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ใช้คำว่าหุ่นยนต์มีวิวัฒนาการแบบก้าวกระโดดปัจจัยเร่งของวิวัฒนาการที่รวดเร็วนอกจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมีเรื่องของการแข่งขันด้านธุรกิจ สงคราม ซึ่งหากไม่รับการควบคุมที่ถูกต้องจากประเทศต่าง ๆ หุ่นยนต์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์อาจนำไปสู่การทำลายล้างและเข้าสู่ยุคการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ก็อาจเป็นไปได้

ที่มาของข้อมูล
matichon.co.th , Stephen Hawking, Elon Musk , Artificial Intelligence , The Animatrix , matrix.wikia.com , interstellarfilm.wikia.com , nasa.gov , A.I. Artificial Intelligence Movie

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation