องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นจับมือ TOYOTA พัฒนารถสำรวจดวงจันทร์

สำนักงานสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) จับมือบริษัทโตโยต้ามอเตอร์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนารถสำรวจดวงจันทร์ของประเทศญี่ปุ่นเพื่อรองรับการสำรวจดวงจันทร์ในอนาคตที่ต้องการยานพาหนะเคลื่อนที่ไปตามจุดต่าง ๆ ของดวงจันทร์ซึ่งมีสภาพเป็นฝุ่นละเอียดสลับที่ราบก้อนหิน ตัวรถสำรวจต้องรองรับการเดินทางที่ยากลำบากนี้ ในขณะเดียวกันก็สามารถขนนักบินอวกาศและอุปกรณ์เครื่องมือสำรวจดวงจันทร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิดรถสำรวจดวงจันทร์ที่สำนักงานสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) จะพัฒนาร่วมกับโตโยต้านั้นเป็นรถสำรวจที่ขับเคลื่อนด้วยล้อที่ออกแบบพิเศษสำหรับวิ่งบนดวงจันทร์ 6 ล้อใช้แรงส่งกำลังจากมอเตอร์พลังงานไฟฟ้า ตัวรถมีความยาวประมาณ 6 เมตร กว้าง 5.2 เมตร ความสูงของตัวรถ 3.8 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยภายในตัวรถประมาณ 13 ตารางเมตรสำหรับนักบินอวกาศ 2 คนหรือในกรณีฉุกเฉินสามารถบรรทุกนักบินอวกาศได้ 4 คน

รถสำรวจเวอร์ชั่นญี่ปุ่นนี้แตกต่างจากรถสำรวจดวงจันทร์ของสหรัฐอเมริกาในโครงการอะพอลโลตรงที่รถสำรวจเวอร์ชั่นญี่ปุ่นภายในตัวรถออกแบบให้สามารถปรับแรงดันอากาศและมีออกซิเจนนักบินอวกาศไม่จำเป็นต้องสวมใส่ชุดอวกาศเมื่ออยู่ภายในตัวรถ สำหรับกำหนดการเปิดตัวนั้นคาดว่าสำนักงานสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) จะเปิดตัวรถสำรวจภายในปี 2029 และจะส่งรถสำรวจเดินทางไปดวงจันทร์ภายในปี 2030

เนื่องจากดวงจันทร์มีพื้นผิวที่กว้างใหญ่เส้นรอบวงของดวงจันทร์มีขนาดมากกว่า 10,000 กิโลเมตรรถสำรวจดวงจันทร์จึงใช้พลังงานไฟฟ้าจาก 2 แหล่ง คือ พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถม้วนพับเก็บได้ติดอยู่ด้านของตัวรถสำรวจ ส่วนพลังงานไฟฟ้าอีกแหล่งมาจากเซลล์เชื้อเพลิงที่ใช้ปฏิกิริยาเคมีของไอออนของไฮโดรเจนประจุบวกกับอ๊อกซิเจน เทคโนโลยีทางบริษัทโตโยต้าใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคลที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม : สถานีอวกาศโคจรรอบดวงจันทร์ (Lunar Gateway)

ญี่ปุ่นถือเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอวกาศโดยใช้การพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศของตัวเองและใช้การร่วมมือกับนานาชาติ เช่น การส่งยานฮายาบูซะ 2 (Hayabusa2) ไปลงจอดบนดาวเคราะห์น้อยริวงู (Ryugu) ญี่ปุ่นใช้ความร่วมมือกับองค์การอวกาศเยอรมัน การก่อสร้างสถานีอวกาศนานาชาติ ISS หรือสถานีอวกาศโคจรรอบดวงจันทร์ (Lunar Gateway) ในอนาคตก็มีชิ้นส่วนโมดูลที่พัฒนาโดยสำนักงานสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA)

อ่านเพิ่มเติม : ยานฮายาบูซะ 2 (Hayabusa2) ของญี่ปุ่นลงจอดบนดาวเคราะห์น้อยริวงู (Ryugu)

คลิปวิดีโอแนะนำรถสำรวจดวงจันทร์

ที่มาของข้อมูล

Japan’s moon rover will be made by Toyota
JAXA and Toyota to study joint lunar project
JAXA and Toyota Reach Agreement on Taking Up the Challenge of International Space Exploration

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation