Cassie หุ่นยนต์เดิน 2 ขาที่สามารถเดิน ทรงตัว หมอบต่ำเหมือนมนุษย์

Cassie หุ่นยนต์เดิน 2 ขาพัฒนาโดยมหาวิทยาลัย Oregon State University ตัวหุ่นยนต์ออกแบบให้มีความคล่องตัวสามารถเดิน 2 ขา หุ่นยนต์ Cassie เป็นหุ่นยนต์ในกลุ่มที่เรียกว่า Bipedal Robots หรือหุ่นยนต์เดินด้วยเท้า 2 ข้าง เป้าหมายของการออกแบบ Cassie เพื่อสามารถเดินด้วยเท้าเข้าไปยังพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อขนส่งสิ่งของหรือภารกิจกู้ภัย

คลิปหุ่นยนต์ Cassie

หุ่นยนต์ Cassie ถูกพัฒนาจากโครงการพัฒนาหุ่นยนต์ ATRIAS ซึ่งประสบความสำเร็จในการวิจัยพัฒนาลักษณะการเดิน การวิ่ง ของนกกระจอกเทศและนกชนิดต่าง ๆ ที่วิ่งได้รวดเร็วมาปรับใช้กับหุ่นยนต์โครงการนี้มีหุ่นยนต์ 3 ตัวประกอบด้วย ​​MABLE , ATRIAS 2.0 และ ATRIAS 2.1 แต่หุ่นยนต์ Cassie มีขนาดที่เล็กและมีความคล่องตัวมากกว่าหุ่นยนต์ ATRIAS รวมไปถึงการปรับปรุงด้านการทรงตัวเมื่อถูกกระแทกก็ทำได้ยอดเยี่ยม

คลิปหุ่นยนต์ ATRIAS

ศาสตราจารย์โจนาธาน เฮิร์สต์ มหาวิทยาลัย Oregon State University และ ผู้ก่อตั้งบริษัท Agility Robotics ซึ่งเป็นบริษัทผู้วิจัยพัฒนาหุ่นยนต์ Cassie อธิบายเพิ่มเติมว่าเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์เพราะหุ่นยนต์สามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมงตลอดเวลา 1 ปีโดยไม่ต้องมีวันหยุดพักร้อน หุ่นยนต์จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าหรือการขนส่งสินค้าระหว่างเมืองให้กับมนุษย์

ที่มาของข้อมูล
agilityrobotics.com , designboom.com , inverse.com ,mime.oregonstate.edu

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *