25 ภาพถ่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2015 บนเว็บไซต์ Fickr

25 ภาพถ่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2015 บนเว็บไซต์ Fickr เว็บไซต์ที่ช่างภาพระดับโลกใช้งาน การเลือกภาพถ่ายที่สวยงามที่สุดออกมา 25 ภาพนี้ Fickr ใช้วิธีรวมคะแนนจากสมาชิกบนเว็บไซต์โดยในครั้งนี้ถือเป็นปีที่ 2 ที่เว็บไซต์ Fickr เริ่มกิจกรรมนี้ภาพถ่ายที่ถูกเลือกมามีหลายแบบผสมกัน เช่น วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ ชีวิต ภาพขาวดำ ภาพถ่ายที่ได้รับเลือกมาเป็นอันดับหนึ่ง คือ ภาพการปล่อยยานอวกาศ CRS-4 ของบริษัท SpaceX ซึ่งเพิ่งสมัครสมาชิกเว็บไซต์ Fickr เมื่อปี 2015 ส่วนลำดับอื่น ๆ สามารถคลิกชมได้จากลิงค์นี้ Flickr’s Top-25 photos in 2015

CRS-4-by-SpaceX-Photos

ที่มาของภาพถ่าย
blog.flickr.net

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *