25 ภาพถ่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2015 บนเว็บไซต์ Fickr

25 ภาพถ่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2015 บนเว็บไซต์ Fickr เว็บไซต์ที่ช่างภาพระดับโลกใช้งาน การเลือกภาพถ่ายที่สวยงามที่สุดออกมา 25 ภาพนี้ Fickr ใช้วิธีรวมคะแนนจากสมาชิกบนเว็บไซต์โดยในครั้งนี้ถือเป็นปีที่ 2 ที่เว็บไซต์ Fickr เริ่มกิจกรรมนี้ภาพถ่ายที่ถูกเลือกมามีหลายแบบผสมกัน เช่น วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ ชีวิต ภาพขาวดำ

Read more