จีนเริ่มคัดเลือกนักบินอวกาศ 18 คนสำหรับปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศแห่งใหม่ Chinese Space Station (CSS)

องค์การอวกาศจีน China Manned Space Agency (CMSA) เริ่มทำการคัดเลือกนักบินอวกาศชุดใหม่ 18 คนเพื่อปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ บนสถานีอวกาศแห่งใหม่ Chinese Space Station (CSS) โดยเปิดรับทั้งเพศชายและหญิงจากกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนและบุคลากรจากหน่วยงานอื่นที่มีความรู้ด้านการบิน วิทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ รวมไปถึงอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

การเปิดรับสมัครนักบินอวกาศชุดใหม่นี้มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเล็กน้อยจากเดิมที่นักบินอวกาศจีนจะต้องจบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรอวกาศเป็นอย่างน้อย ส่วนนักบินอวกาศผู้เชี่ยวชาญจะต้องจบการศึกษาด้านปริญญาเอก และจะต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี อย่างไรก็ตามองค์การอวกาศจีนยังไม่ระบุวันเวลาที่เปิดรับสมัครนักบินอวกาศชุดใหม่อย่างเป็นทางการ

สถานีอวกาศจีน Chinese Space Station (CSS)

สถานีอวกาศจีน Chinese Space Station (CSS) ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของวงการอวกาศจีนนับเป็นเฟสที่สามของโครงการอวกาศเทียนกง (Tiangong Programme) โดยก่อนหน้านี้จีนสามารถส่งสถานี Tiangong-1 และ Tiangong-2 ขึ้นสู่อวกาศมาแล้ว สถานีอวกาศแห่งใหม่ CSS รองรับยานอวกาศของจีน 2 รุ่นด้วยกัน คือ ยาน Shenzhou ซึ่งถูกออกแบบให้สามารถขนส่งนักบินอวกาศได้ครั้งล่ะ 3 คน และยาน Tianzhou ซึ่งถูกออกแบบให้เป็นยานขนส่งทรัพยากรให้กับสถานีอวกาศ

สถานีอวกาศจีน CSS ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญได้แก่ Tianhe ทำหน้าที่บังคับการสถานีอวกาศ Wentian และ Mengtian ทำหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการหรือ Cabin Modules (LCM) ชิ้นส่วนแรกของสถานีอวกาศ CSS จะถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรของโลกด้วยจรวดทรงพลังที่จีนพัฒนาด้วยตัวเองชื่อ Long March 5 ในช่วงปี 2019 นี้

ที่มาของข้อมูล
gbtimes.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation