อีลอน มัสก์เตือนภัยคุกคามของเทคโนโลยี AI และเรียกร้องให้รัฐบาลออกกฏหมายควบคุม

เมื่อเสาร์ที่ผ่านมาในงานประชุมของผู้ว่าการรัฐสหรัฐอเมริกา อีลอน มัสก์นักธุรกิจผู้ก่อตั้งบริษัท SpaceX ได้กล่าวถึงภัยคุกคามจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อีกครั้ง โดยมันอาจมีความน่ากลัวมากกว่าอาวุธนิวเคลียร์และสามารถทำลายอารยธรรมมนุษยชาติ อีลอน มัสก์เรียกร้องให้รัฐบาลออกกฏหมายควบคุมการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ก่อนจะสายเกินไป อีลอน มัสก์เป็นนักธุรกิจด้านเทคโนโลยีคนหนึ่งที่มักกล่าวถึงภัยคุกคามจากเทคโนโลยี AI อยู่บ่อยครั้ง

อีลอน มัสก์ทวิตเกี่ยวกับภัยคุกคามของเทคโนโลยี AI

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะเริ่มแรกจากเทคโนโลยี AI เช่น คนจำนวนมากจะอาจตกงานเนื่องจากเทคโนโลยี ​AI สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้หลายเท่า ส่วนผลกระทบในระยะถัดไปเมื่อเทคโนโลยี AI พัฒนาถึงขั้นสูงมันอาจสามารถวางแผนทำลายมนุษย์ เช่น การเปลี่ยนเส้นทางของเครื่องบินให้บินไปในเขตไม่ปลอดภัย การผลิตอาหารที่ไม่มีคุณภาพ ยารักษาโรคที่ไม่ปลอดภัย และค่อย ๆ ทำลายอารยธรรมมนุษย์ชาติไปอย่างช้า ๆ การควบคุมเทคโนโลยี AI มีความจำเป็นอย่างยิ่งแต่รัฐบาลจะต้องไม่เข้มงวดมากเกินไปจนเกิดปัญหาในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ

เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์เป็นระบบวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เกิดเป็นความฉลาด การคิด การใช้เหตุผล การเลือกที่จะออกคำสั่งหรือทำบางสิ่งบางอย่างโดยระบบคอมพิวเตอร์เองปราศจากการสั่งงานจากมนุษย์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองและพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในแบบที่สมองของสิ่งมีชีวิตไม่สามารถเทียบได้

คลิปอีลอน มัสก์ในงานประชุมของผู้ว่าการรัฐสหรัฐอเมริกา

https://www.youtube.com/watch?v=OYJ89vE-QfQ

ที่มาของข้อมูล
mashable.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *