Ford เปิดตัวหุ่นยนต์ส่งพัสดุอัตโนมัติ

บริษัท Ford ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำเปิดตัวโครงการวิจัยพัฒนาระบบส่งพัสดุอัตโนมัติที่ใช้การทำงานร่วมกันระหว่างรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติและหุ่นยนต์อัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องมีมนุษย์ควบคุม โครงการวิจัยนี้เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท Ford

Read more

Cassie หุ่นยนต์เดิน 2 ขาที่สามารถเดิน ทรงตัว หมอบต่ำเหมือนมนุษย์

Cassie หุ่นยนต์เดิน 2 ขาพัฒนาโดยมหาวิทยาลัย Oregon State University ตัวหุ่นยนต์ออกแบบให้มีความคล่องตัวสามารถเดิน 2 ขา หุ่นยนต์ Cassie เป็นหุ่นยนต์ในกลุ่มที่เรียกว่า Bipedal Robots หรือหุ่นยนต์เดินด้วยเท้า 2 ข้าง เป้าหมายของการออกแบบ Cassie

Read more