Facebook เพิ่มฟีเจอร์สมัครงานในหน้า Fanpage ด้านธุรกิจ

Facebook เพิ่มฟีเจอร์สมัครงานในหน้า Fanpage ด้านธุรกิจเพื่อต้องการให้การสมัครงานสามารถทำได้ง่ายมากขึ้นและทำให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถเข้าถึงผู้สมัครงานได้ง่ายมากขึ้น ปัจจุบัน Facebook มีผู้ใช้งานมากกว่า 1,000 ล้านคนต่อเดือนซึ่งเป็นแหล่งผู้สมัครงานขนาดใหญ่และมีจำนวน Fanpage ด้านธุรกิจจำนวนมากเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ

ในระยะเริ่มแรกบริการสมัครงานผ่าน Fanpage นี้จะทดลองเปิดใช้งานเฉพาะในอเมริกาและแคนาดา นอกจากนี้เจ้าของ Fanpage ยังโพสโฆษณาตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ได้อีกด้วย สำหรับผู้ใช้ที่เข้าไปชมเพจจะพบปุ่ม​ “Jobs” เพิ่มเข้ามาด้านซ้ายมือของเพจ หรือสามารถเข้าโดยตรงผ่าน URL : facebook.com/jobs เพื่อค้นหาตำแหน่งงานและกรอกข้อมูลส่วนตัว ผู้ใช้สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ทั้งบนเว็บไซต์ Facebook และแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

คลิปฟีเจอร์สมัครงานในหน้า Fanpage ด้านธุรกิจ

https://www.facebook.com/marketing/videos/10155176843661337/

ที่มาของข้อมูล
www.facebook.com/business/

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *