สารคดี Thrive : เปิดโปงระบบสามานย์ครองโลก!

หนังสารคดี “Thrive : what on earth will it take “  เป็นสารคดีที่ตั้งประเด็น-เปิดโปงระบบโลก(โดยเฉพาะทุนนิยมเงินตรา) เผยต้นตอที่มาของปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในโครงสร้างใหญ่ของสังคมทั้งปวง นับแต่ประวัติศาสตร์ในอดีตและต่อยอดดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ทั้งแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รูปแบบสารคดีนำเสนอได้อย่างน่าพิจารณาใคร่ครวญ รวมทั้งได้เสนอแง่คิด-ทางออกสำหรับปัญหาในหลายๆแนวทางและหลายแง่มุม ไม่ว่าเชิงวิทยาศาสตร์ การดำเนินชีวิตส่วนบุคคล การวางท่าทีต่อสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ และแนวทางการรวมตัวกันเพื่อกำจัดระบบสามานย์นี้ต่อไป ฯลฯ

สารคดีแนวนี้จะว่าไปแล้วไม่ค่อยมีใครกล้านำเสนอมากนัก ส่วนแท้จริงโลกเป็นอย่างที่สารคดีนำเสนอจริงๆหรือไม่ ก็คงต้องสุดแท้แต่จะวิจารณาญาณ

thrive_Fotor

“By the end of this decade we will live under the first One World Government that has ever existed in the society of nations, a government with absolute authority to decide the basic issues of human survival. One world government is inevitable.” / “ระบบรัฐบาลโลกรัฐบาลเดียวเป็นสิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้!…ท้ายที่สุดแล้ว ทศวรรษอันใกล้นี้ พวกเราจะถูกปกครองภายใต้รัฐบาลโลกรัฐบาลเดียว! รัฐบาลที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการควบคุมโลกและความเป็นไปของมนุษยชาติทั้งมวล” Pope John Paul II,กล่าว (ปี 2000)

เนื้อหาสารคดีว่าด้วยประเด็นหลักๆ อาทิ

  • ยุคปัจจุบัน ใครหรือคนกลุ่มใด คือผู้ควบคุมความเป็นไปของสังคมโลกตัวจริงกันแน่ ?
  • องค์กรลับของชนชั้นนำโลก(Elite Class) มีจริงหรือไม่ ? … เป้าหมายสูงสุดของพวกเขา คือ ผนวกรวมประเทศต่างๆในโลก(รวมทั้งประเทศใหญ่ๆอย่างสหรัฐอเมริกา-จีน) เพื่อเข้าสู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลหนึ่งเดียวของโลก กระนั้นหรือ ? แล้วพวกเขาเป็นใคร ? มาจากไหน ?
  • ทฤษฎีสมคบคิดของชนชั้นนำโลกเพื่อจัดระเบียบโลกใหม่ (New World Order) กำลังก่อการลับๆ มีอยู่จริงหรือ ?
  • ชนชั้นนำ/ชนชั้นปกครอง(ชั่วร้าย) ได้ใช้ระบบเงินตรา(ทุนนิยมสามานย์) – สื่อ/บันทิง – การศึกษา(รวมทั้งศาสนา!) ฯลฯ เป็นเครื่องมือควบคุม/ลวงตา/ล้างสมองมนุษยชาติส่วนใหญ่ โดยแปลงสภาพให้เป็นคนงาน-ทาส! ไม่ต่างหุ่นยนต์(โดยไม่รู้ตัว) เพื่อไว้รับใช้กลุ่มตน! และครอบครองทรัพยากรส่วนใหญ่ของโลกไว้นำกำมือของกลุ่มตนได้อย่างไรและด้วยวิธีใด ?
  • ความเลื่อมล้ำทางสังคมโลกจะรุนแรงทวีคูณขึ้นเรื่อยๆจริงหรือ แล้วด้วยเหตุใด ? … อันโดยภาพรวมแล้ว ทุกคนล้วนทำงานในเวลาพอๆกัน แต่ทำไมคนส่วนมากกลับไม่พอใช้ หรือยากจนลง หรือถึงขั้นอดยากขาดแคลน … แล้วเงิน หรือ ทรัพยากรส่วนใหญ่กลับไปตกอยู่ภายใต้การครอบครองเฉพาะกลุ่มคน(ชนชั้นนำ)หรือองค์กรธุรกิจบางกลุ่มอันเป็นแค่กลุ่มเล็กๆได้อย่างไร ? ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ?
  • ภาวะโลกร้อน-ภัยธรรมชาติ-ภาวะเศรษฐกิจถดถอย-การโจมตีค่าเงิน หรือกระทั้ง สงคราม! แท้จริงแล้วส่วนใหญ่ล้วนมีต้นเหตุมาจากชนชั้นนำผู้ชักใยเบื้องหลังระบบอันสามานย์นี้ จริงหรือ ?
  • การล้างผลาญทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการบริโภคนิยมไม่มีที่สิ้นสุด จากระบบ(ทุนนิยม)อันสามานย์ จะส่งผลต่อโลกในอนาคตอันใกล้ในทิศทางใด ?
  • ฯลฯ อื่นๆอีกมากมาย  … สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสารคดีชุดนี้ที่ http://www.thrivemovement.com/ (หรือชมเต็มๆแบบซับไทยที่ http://youtu.be/px_HaA96kuE )

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *