จำนวนผู้ใช้ Internet โดยเฉลี่ยของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน

สรุปจำนวนผู้ใช้ Internet โดยเฉลี่ยกับประชากรทั้งประเทศของกลุ่มอาเซียนตั้งแต่ปี 1991-2012 จาก Worldbank.org นำเสนอในรูปแบบกราฟสถิติโดย Google Public Data หากดูเฉพาะปีที่ผ่านมา 2012 จะสามารถเรียงลำดับประเทศที่มีจำนวนผู้ใช้ Internet โดยเฉลี่ยกับประชากรทั้งประเทศในปี 2012 ออกมาดังนี้

1. ประเทศสิงคโปร์ จำนวนผู้ใช้ Internet 74.18% ของประชากรทั้งประเทศ
2. ประเทศมาเลเซีย จำนวนผู้ใช้ Internet 65.8% ของประชากรทั้งประเทศ
3. ประเทศบรูไน จำนวนผู้ใช้ Internet 60.25% ของประชากรทั้งประเทศ
4. ประเทศเวียดนาม จำนวนผู้ใช้ Internet 39.49.18% ของประชากรทั้งประเทศ
5. ประเทศฟิลิปปินส์ จำนวนผู้ใช้ Internet 36.24% ของประชากรทั้งประเทศ
6. ประเทศไทย จำนวนผู้ใช้ Internet 26.5% ของประชากรทั้งประเทศ
7. ประเทศอินโดนีเซีย จำนวนผู้ใช้ Internet 15.36% ของประชากรทั้งประเทศ
8. ประเทศลาว จำนวนผู้ใช้ Internet 10.75% ของประชากรทั้งประเทศ
9. ประเทศกัมพูชา จำนวนผู้ใช้ Internet 4.94% ของประชากรทั้งประเทศ
10. ประเทศเมียนมา จำนวนผู้ใช้ Internet 1.07% ของประชากรทั้งประเทศ

สิ่งที่น่าสังเกตุ คือ จำนวนผู้ใช้ Internet โดยเฉลี่ยในประเทศไทยที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่องนับจากปี 1997 กลับมียอดตกลงอย่างน่าใจหายในช่วงปี 2006 – 2007 ตรงกันข้ามกับจำนวนผู้ใช้ Internet โดยเฉลี่ยของเวียดนามที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและเริ่มแซงหน้าประเทศไทยในช่วงปี 2006 – 2007 ส่วนประเทศฟิลิปปินส์เริ่มแซงประเทศไทยไปในปี 2008 เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศนี้ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการติดต่อสื่อสารของประเทศครั้งใหญ่นั้นเอง

ทั้งนี้จำนวนผู้ใช้ Internet อาจไม่สามารถบ่งชี้ถึงคุณภาพของผู้ใช้งานได้แต่จำนวนผู้ใช้ Internet เป็นตัวชี้วัดหนึ่งถึงสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศนั้น ๆ ประเทศที่มีความพร้อมด้านนี้จะเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่าและประเทศที่มีข้อมูลมากกว่าย่อมจะเป็นผู้ได้เปรียบในการแข่งขัน ประเทศไทยควรเร่งพัฒนาในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเร่งด่วน

กราฟสถิติจำนวนผู้ใช้ Internet โดยเฉลี่ยของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน

internet-users-in-asean-countries

ที่มาของข้อมูล
Google Public Data

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *