สารคดี Thrive : เปิดโปงระบบสามานย์ครองโลก!

หนังสารคดี “Thrive : what on earth will it take “  เป็นสารคดีที่ตั้งประเด็น-เปิดโปงระบบโลก(โดยเฉพาะทุนนิยมเงินตรา) เผยต้นตอที่มาของปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็น

Read more