แนวคิด Hyperloop Pod ของบริษัท TransPod

บริษัท TransPod จากประเทศแคนาดาเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยี ​Hyperloop บริษัทแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อปี 2015 โดย Sebastien Gendron และ Ryan Janzen แนวคิด Hyperloop Pod ของบริษัท TransPod มีความแตกต่างจากบริษัท HTT และ Virgin Hyperloop One ตรงที่นำเอาเทคโนโลยีการลอยตัวด้วยแม่เหล็ก (Magnetic Levitation) มาผสมกับเทคโนโลยีการลอยตัวด้วยอากาศ (Air Bearing) 

Hyperloop Pod ถูกติดตั้งแม่เหล็กเพื่อการลอยตัวไว้บริเวณด้านล่างของ Pod เรียกว่า Linear Induction Motor และติดตั้งพัดลมดูดอากาศขนาดใหญ่เรียกว่า Multistage Axial Compressor ไว้บริเวณด้านหน้าของ ​Pod เพื่อดูอากาศและอัดอากาศออกทางด้านหลังของตัว ​Pod เรียกว่า Exhaust Nozzle เพื่อสร้างแรงผลักให้ ​Pod พุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูง แม้จะเดินทางในท่อ Hyperloop ที่มีสภาพอากาศเบาบาง

สำหรับห้องโดยสารของ Pod รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 38 คนสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อบรรทุกสินค้าได้ อย่างไรก็ตามนี่เป็นแนวคิด Pod เวอร์ชั่นแรก ๆ อนาคตอาจสามารถเพิ่มความยาวของ Pod และจำนวนผู้โดยสารได้หลายร้อยคน

บริษัท TransPod มีแผนการสร้างเส้นทางทดสอบระบบ Hyperloop ระยะทาง 3 กิโลเมตรที่เมือง Droux เมืองแห่งนี้ตอนกลางของประเทศฝรั่งเศส มีแผนการทดสอบก่อนปี 2020 โดยในระยะ 3 ปีแรกต้องการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยี Hyperloop ให้มีความเร็วประมาณ 600 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก่อนจะพัฒนาให้มีความเร็วมากกว่า 1,126 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะถัดไป

คลิปแนะนำ Pod Hyperloop ของบริษัท TransPod

ที่มาของข้อมูล

Transpod Media Kit

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation