การเดินทางไปดาวอังคารใช้เวลาเท่าไหร่ ?

ดาวอังคารจุดหมายใหม่ที่มนุษย์วางแผนที่จะเหยียบเพื่อสำรวจและก่อตั้งอาณานิคมบนดาวเคราะห์สีแดงดวงนี้ เนื่องจากดาวอังคารมีลักษณะหลายอย่างที่ใกล้เคียงกับโลกมากกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ ในระบบสุริยะ เช่น ชั้นพื้นผิวแข็ง ชั้นบรรยากาศ น้ำบนดาวอังคาร ทรัพยากรณ์ที่สามารถแปลงเป็นพลังงานให้กับจรวด การเดินทางไปดาวเคราะห์สีแดงดวงนี้เป็นความท้าทายที่รอมนุษย์อยู่ ชื่อของดาวอังคาร (Mars) ถูกตั้งขึ้นตามชื่อของเทพเจ้าแห่งสงครามของโรมัน

ข้อมูลพื้นฐานของดาวอังคาร

  • ดาวอังคารมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6790 กิโลเมตร (เส้นผ่าศูนย์กลางโลก 12750 กิโลเมตร)
  • ดาวบริวาร 2 ดวงคือ ดาวบริวารโฟบอสและดีมอส
  • ใช้เวลาหมุนรอบตัวเอง 1.025957 วัน (24 ชั่วโมง 37 นาที 22 วินาที)
  • ใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์ 687 วัน (โลก)
  • อุณหภูมิพื้นผิวต่ำสุด −143 °C เฉลี่ย -63 °C สูงสุด 35 °C
  • องค์ประกอบ 95.97 % คาร์บอนไดออกไซด์ 1.93 % อาร์กอน 1.89 % ไนโตรเจน 0.146 % ออกซิเจน

ระยะห่างระหว่างโลกกับดาวอังคาร

ดาวอังคารนั้นเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่ 4 ในระบบสุริยะตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในเขตที่เอื้อต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต (Habitable Zone) ระยะทางระหว่างโลกกับดาวอังคารเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาขึ้นอยู่กับตำแหน่งวงโคจร ดาวอังคารเข้าใกล้โลกมากที่สุดทุก ๆ 15 ปี ระยะห่างที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ประมาณ 54.6 ล้านกิโลเมตร ส่วนระยะห่างที่ไกลสุดประมาณ 401 ล้านกิโลเมตร โดยมีระยะห่างเฉลี่ยอยู่ที่ 225 ล้านกิโลเมตร

ระยะเวลาที่แสงใช้เดินทางจากโลกไปดาวอังคาร

การทำความเข้าใจเรื่องความเร็วแสงเดินทางจากดาวอังคารมายังโลกสำคัญมากในด้านการสื่อสารเพราะปัจจุบันเชื่อกันว่าความเร็วของการสื่อสารข้อมูลถูกจำกัดไว้ที่ความเร็วของแสง นักวิทยาศาสตร์คำนวณความเร็วแสงไว้อยู่ที่ประมาณ 299,792 กิโลเมตรต่อวินาที

แสงเดินทางจากดาวอังคารมายังโลกเมื่อวงโคจรเข้าใกล้กันมากที่สุดแสงจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 182 วินาทีหรือ 3.03 นาที และเมื่อวงโคจรออกห่างไกลกันมากที่สุดแสงจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1,342 วินาทีหรือ 22.4 นาที โดยระยะเวลาเฉลี่ยที่แสงเดินทางจากดาวอังคารมายังโลกโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 751 วินาทีหรือเพียง 12.5 นาที อาจกล่าวได้ว่าหากมีการสื่อสารระหว่างมนุษย์จากดาวอังคารมายังโลกจะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3.03 นาทีแม้จะพัฒนาเทคโนโลยีการส่งข้อมูลได้เท่าความเร็วแสง

การเดินทางด้วยยานอวกาศไปดาวอังคาร

เทคโนโลยียานอวกาศปัจจุบันของมนุษย์ยานอวกาศที่เดินทางเร็วที่สุดในตอนนี้ คือ ยาน New Horizons ที่ถูกส่งไปสำรวจดาวพลูโตยานออกเดินทางจากโลกในปี 2006 เดินทางด้วยความเร็วประมาณ 58,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะถึงดาวพลูโตในปี 2015 หากนำสถิติความเร็วที่ยาน New Horizons ทำเอาไว้มาใช้เดินทางไปดาวอังคารเวลาที่ยานใช้เดินทางไปดาวอังคารเมื่อวงโคจรเข้าใกล้โลกมากที่สุดจะอยู่ที่ประมาณ 942 ชั่วโมง (39 วัน) และวงโคจรออกห่างไกลจากโลกมากที่สุดจะอยู่ที่ประมาณ 6,944 ชั่วโมง (289 วัน) โดยเฉลี่ยแล้วการเดินทางไปดาวอังคารจะใช้เวลาประมาณ 3,888 ชั่วโมง (162 วัน)

ที่มาของข้อมูล
space.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation