Skylon เครื่องบินอวกาศเดินทางไปทุกที่บนโลกภายในเวลา 4 ชั่วโมง

เครื่องบินอวกาศ Skylon วิจัยพัฒนาโดยบริษัท Reaction Engines Limited (REL) ประเทศอังกฤษสามารถขนส่งผู้โดยสารเดินทางไปยังทุกเมืองบนโลกภายในเวลา 4 ชั่วโมงและสามารถขนส่งดาวเทียมพร้อมนักบินอวกาศเดินทางขึ้นสู่วงโคจรของโลก เครื่องบินอวกาศ Skylon ใช้เครื่องยนต์ SABRE ที่บริษัทกำลังวิจัยพัฒนาโดยมีกำหนดการทดสอบการบินแรกภายในปี 2019 เครื่องบินอวกาศ Skylon เครื่องบินอวกาศ Skylon

Read more