SpaceX เตรียมส่งยานสำรวจของญี่ปุ่นไปดวงจันทร์ในปี 2020-2021

บริษัท SpaceX บริษัทขนส่งอวกาศบรรลุข้อตกลงการส่งยานสำรวจ 2 ลำของบริษัท Ispace ไปสำรวจดวงจันทร์ในปี 2020-2021 ภายใต้โครงการสำรวจชื่อว่า HAKUTO-R ภารกิจแรกในปี 2020 เป็นการส่งยานอวกาศไปโคจรรอบดวงจันทร์เพื่อทดสอบระบบต่าง ๆ ภารกิจต่อมาในปี 2021 เป็นการส่งยานอวกาศลงจอดบนดวงจันทร์พร้อมรถหุ่นยนต์สำรวจ โดยทั้งสองภารกิจใช้บริการของจรวด SpaceX Falcon

Read more