SpaceX เตรียมส่งยานสำรวจของญี่ปุ่นไปดวงจันทร์ในปี 2020-2021

บริษัท SpaceX บริษัทขนส่งอวกาศบรรลุข้อตกลงการส่งยานสำรวจ 2 ลำของบริษัท Ispace ไปสำรวจดวงจันทร์ในปี 2020-2021 ภายใต้โครงการสำรวจชื่อว่า HAKUTO-R ภารกิจแรกในปี 2020 เป็นการส่งยานอวกาศไปโคจรรอบดวงจันทร์เพื่อทดสอบระบบต่าง ๆ ภารกิจต่อมาในปี 2021 เป็นการส่งยานอวกาศลงจอดบนดวงจันทร์พร้อมรถหุ่นยนต์สำรวจ โดยทั้งสองภารกิจใช้บริการของจรวด SpaceX Falcon 9

หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนการที่วางเอาไว้บริษัท ispace จะกลายเป็นบริษัทเอกชนรายแรกของญี่ปุ่นที่ส่งยานอวกาศลงจอดบนดวงจันทร์ได้สำเร็จ CEO Takeshi Hakamada ของบริษัท Ispace เปิดเผยความร่วมมือดังกล่าวเมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมาโดยเขาได้พูดคุยกับบริษัท SpaceX และอธิบายแนวคิดการนำมนุษย์ออกไปอยู่อาศัยในอวกาศการสำรวจดวงจันทร์ของบริษัท Ispace และได้รับความสนใจจากบริษัท SpaceX ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในความร่วมมือระหว่างสองบริษัทด้านเทคโนโลยีอวกาศ

บริษัท Ispace เป็นบริษัทเอกชนด้านเทคโนโลยีอวกาศในประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 60 คนเคยเข้าร่วมแข่งขันพัฒนายานอวกาศในรายการ Google Search Lunar XPrize และผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายรับรางวัลมูลค่า 30 ล้านเหรียญ บริษัท Ispace มีเป้าหมายการสำรวจดวงจันทร์เพื่อหาแหล่งน้ำบนผิวดวงจันทร์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งถิ่นฐานบนดวงจันทร์รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรบนดวงจันทร์ในอนาคต โดยได้รับเงินทุนจากบริษัท Suzuki Motor จำนวน 3,000 ล้านบาทในปี 2017 ที่ผ่านมาและกลุ่มบริษัทโทรคมนาคม KDDI

ตามแผนการของบริษัทหลังการส่งยานอวกาศลงจอดบนดวงจันทร์ในปี 2021 บริษัทมีแผนการส่งยานอวกาศไปดวงจันทร์อีก 7 ลำในช่วงปี 2022 และในปี 2023 นั้นบริษัท Ispace จะส่งยานสำรวจที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถขุดเจาะพื้นผิวดวงจันทร์เพื่อค้นหาทรัพยากรที่สามารถใช้ในการตั้งถิ่นฐานบนดวงจันทร์รวมไปถึงการใช้ทรัพยาการในรูปแบบของอุตหกรรมอวกาศในอนาคต

คลิปแนะนำโครงการ HAKUTO-R

ที่มาของข้อมูล
bloomberg.com, dailymail.co.uk

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *