นาซ่าเตรียมการสร้างสถานีอวกาศโคจรรอบดวงจันทร์ในปี 2024

นาซ่าเตรียมการสร้างสถานีอวกาศโคจรรอบดวงจันทร์ แนวคิดการสร้างสถานีอวกาศโคจรรอบดวงจันทร์ Lunar Orbital Platform-Gateway ถูกเปิดเผยครั้งแรกในเดือนมีนาคมปี 2017 โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้เป็นสถานีอวกาศเพื่อการสำรวจดวงจันทร์รวมไปถึงการสำรวจอวกาศห้วงลึก ภายในสถานีมีมนุษย์อวกาศและหุ่นยนต์ประจำการหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนการนาซ่าวางเป้าหมายสร้างสถานีอวกาศโคจรรอบดวงจันทร์สำเร็จในปี 2024

นาซ่ากำลังมีแผนการส่งมนุษย์กลับไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้งแต่การไปเยือนดวงจันทร์ในครั้งมีนาซ่าต้องการตั้งสถานีสำรวจบนพื้นผิวดวงจันทร์และสถานีอวกาศโคจรรอบดวงจันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการสำรวจอวกาศห้วงลึกในอนาคต เช่น การส่งมนุษย์เดินทางไปสำรวจดาวอังคารและตั้งสถานีสำรวจบนพื้นผิวดาวอังคาร

สถานีอวกาศโคจรรอบดวงจันทร์ Lunar Orbital Platform-Gateway

สถานีอวกาศโคจรรอบดวงจันทร์มีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรก The Power and Propulsion Element (PPE) เกี่ยวข้องกับการบังคับการควบคุมสถานีอวกาศ เพื่อกำหนดวงโคจรที่ถูกต้องของสถานีอวกาศ ส่วนที่สอง The Airlock เกี่ยวข้องกับระบบปรับแรงดันในขั้นตอนการส่งมนุษย์อวกาศออกเดินอวกาศหรือการเชื่อมต่อสถานีอวกาศเข้ากับยานอวกาศที่เดินทางมาเทียบท่า และส่วนสุดท้าย The Habitat เกี่ยวข้องกับพื้นที่อยู่อาศัยสามารถรองรับนักบินอวกาศได้สูงสุด 4 คนเป็นเวลาประมาณ 90 วัน

Deep Space Gateway
Deep Space Gateway

การก่อสร้างสถานีอวกาศโคจรรอบดวงจันทร์เป็นสิ่งที่ยากลำบากมากในปัจจุบันยังไม่มีจรวดรุ่นไหนที่สามารถบรรทุกชิ้นส่วนสถานีอวกาศที่มีน้ำหนักมากถึง 37 เมตริกตันเพื่อเดินทางไปยังวงโคจรของดวงจันทร์ได้อย่างไรก็ตามนาซ่ากำลังพัฒนาจรวดรุ่นใหม่ Space Launch System (SLS) ซึ่งสามารถบรรทุกชิ้นส่วนสถานีอวกาศน้ำหนักสูงสุด 45 เมตริกตันไปวงโคจรของดวงจันทร์ได้แต่จรวดรุ่นนี้ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนามีกำหนดการทดสอบในปี 2020 นอกจากนี้นาซ่าอาจใช้วิธีการสร้างสถานีอวกาศโดยใช้ความร่วมมือกับมิตรประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศซึ่งวิธีการนี้ประสบความสำเร็จมาแล้วในโครงการสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ที่กำลังโคจรอยู่รอบโลก

ที่มาของข้อมูล
futurism.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *