ความเร็วเฉลี่ยของอินเตอร์เน็ทไทยเร็วกว่าความเร็วอินเตอร์เน็ทเฉลี่ยทั่วโลกและอยู่ในลำดับที่ 2 ของอาเซียน

จากผลการศึกษาวิจัยของ AseanDNA พบว่าความเร็วเฉลี่ยของอินเตอร์เน็ทไทยเร็วกว่าความเร็วอินเตอร์เน็ทเฉลี่ยทั่วโลก

Read more