ความเร็วเฉลี่ยของอินเตอร์เน็ทไทยเร็วกว่าความเร็วอินเตอร์เน็ทเฉลี่ยทั่วโลกและอยู่ในลำดับที่ 2 ของอาเซียน

จากผลการศึกษาวิจัยของ AseanDNA พบว่าความเร็วเฉลี่ยของอินเตอร์เน็ทไทยเร็วกว่าความเร็วอินเตอร์เน็ทเฉลี่ยทั่วโลกและอยู่ในลำดับที่ 2 ของอาเซียน โดยประเทศไทยมีความเร็วอินเตอร์เน็ทเฉลี่ยอยู่ที่ 17.7 Mbps มากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งมีความเร็วอยู่ที่ 17.5 Mbps รวมถึงมากกว่าค่าเฉลี่ยของอาเซียนซึ่งมีความเร็วอยู่ที่ 12.4 Mbps โดยหากนับเฉพาะกลุ่มประเทศในอาเซียนความเร็วเฉลี่ยอินเตอร์เน็ทของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 2 เป็นรองแค่สิงคโปร์เท่านั้น

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการเติบโตของผู้ใช้สมาร์ทโฟนของประเทศไทยน่าจะมีส่วนสำคัญที่ทำให้ค่าเฉลี่ยความเร็วอินเตอร์เน็ทเพิ่มมากขึ้น โดยมีการคาดการว่าในปี 2015 สมาร์ทโฟนในประเทศไทยจะโตได้อีก 60-65% เลยทีเดียว

10150799_801684926528123_475895297_n

ที่มาของข้อมูล
ASEANDNA, Bangkok.coconuts.co

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *