เกาหลีใต้เตรียมใช้หุ่นยนต์สร้างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หุ่นยนต์ Robot Science Museum (RSM) เปิดตัวปี 2022

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หุ่นยนต์ Robot Science Museum (RSM) ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้กำลังจะเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของโลกที่ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ด้วยตัวหุ่นยนต์เองตั้งแต่ขั้นตอนการวางโครงสร้างและประกอบชิ้นส่วนคอนกรีต

การทำงานของหุ่นยนต์จะแบ่งหน้าที่กันชัดเจนหุ่นยนต์ที่มีขนาดใหญ่จะทำหน้าที่วางโครงสร้างหลักของพิพิธภัณฑ์ ส่วนผนังคอนกรีตนั้นใช้วิธีสร้างจากเครื่องปริ้น 3 มิติปูนซิเมนต์ ใช้โดรนบินได้ในการถ่ายภาพกำหนดพื้นที่ก่อสร้างและควบคุมการวางชิ้นส่วนของอาคาร

เกาหลีใต้เป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์เป็นอย่างมาก โดยในระหว่างการเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกฤดูหนาว 2018 ที่เมืองเปียงชาง เกาหลีใต้ได้นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้ในการแสดงพิธีเปิดและปิดการแข่งขันได้อย่างน่าประทับใจ รวมไปถึงการนำเอาหุ่นยนต์มาช่วยในการจัดแข่งขันอื่น ๆ

อ่านเพิ่มเติม : เกาหลีใต้เตรียมใช้หุ่นยนต์ร่วมจัดโอลิมปิกฤดูหนาว 2018 ที่เมืองเปียงชาง

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หุ่นยนต์แห่งนี้ออกแบบโดยนักออกแบบ melike altınışık จากบริษัท melike altinisik architects ประเทศตุรกี ภายหลังเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะอยู่ภายใต้การบริหารงานของกรุงโซล

รูปแบบของอาคารลักษณะกลมเรขาคณิตทีมออกแบบคำนึงถึงความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของเมืองในขณะเดียวกันก็เน้นประโยชน์การใช้งานจัดแสดงหุ่นยนต์ ใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานไฟฟ้า แสงธรรมชาติ โครงสร้างเหล็กและคอนกรีต เนื้อที่ใช้สอยในพิพิธภัณฑ์ประมาณ 6,500 ตารางเมตร

งานนิทรรศการแรกของพิพิธภัณฑ์ RSM คือการจัดแสดงเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่ใช้สร้างตัวพิพิธภัณฑ์ RSM ขึ้นมา นอกจากแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับหุ่นยนต์แล้วทางพิพิธภัณฑ์ยังได้จัดแสดงเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality หรือ VR) โฮโลแกรม (Hologram) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) อีกด้วย

ที่มาของข้อมูล

new robot science museum will construct itself in seoul
Melike Altınışık Architects – MAA

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation